Høringer og uttalelser

KNF skal være en tydelig, synlig og aktiv meningsbærer for medlemmenes interesser.

Kronikker


8. februar 2021
En grønn og fremoverlent kommune
Det nye året har startet med brask og bram i Teknologibyen Kongsberg, og da av det gode og fremoverlente slaget… I forrige uke leverte nemlig Kongsberg Kommune, sammen med sine samarbeidspartnere i Teknologibyen Kongsberg, sitt forslag til «Joint Battery Initiativ» som er Hydro, Equnior og Panasonic sitt batteriinitiativ.
Les hele kronikken her..

21. januar 2021
De vanskelige valgene: - Er det så viktig hvor Biltema ligger?
Kongsberg er en forholdsvis liten by med engasjerte innbyggere og politikere som er opptatt av å ha et godt og attraktivt bysentrum, og meningsutvekslinger om hvordan vi skal få det slik vi ønsker kommer med mer eller mindre jevne mellomrom.
Les kronikken her..

24. november 2020
Balansekunstnere - finnes de?
På denne tiden av året gleder vi oss til adventstid, juleshopping, julebord og hyggelige samlinger i sosialt lag. Pandemien er nå inne i en ny fase med økte smittetall og strengere restriksjoner. Alle vil vi selvfølgelig bidra til å holde smittetrykket nede, men vi vil også gjerne nyte denne tiden som ligger foran oss på best mulig måte. Hvordan kan vi gjøre det samtidig som vi klarer å holde hjulene i samfunnet i gang? Dette kan for mange være en krevende balanseøvelse.
Les kronikken her..

 

Høringsuttalelser


12. november 2020
Vikens budsjettforslag: for lite fokus på næringsliv og utvikling
Viken er en stor region, og vi har full forståelse for at det er mange ting som skal samordnes og harmoniseres. Vi opplever at dette blant annet har ført til at det har vært lite fokus ut mot næringslivet.
Dette innspillet til budsjettbehandlingen i Viken er en samlet uttalelse fra hele NOV..

27. oktober 2020
Vinmonopolets søknad om etablering på Stortorvet
Det er vanskelig å finne dokumentert fakta og kunnskapsgrunnlag for hvor Vinmonopolet i en by bør ligge, både fra handels- og reiselivsmessig synspunkt, men også fra et byutviklingsperspektiv. Det er liten kunnskap om hva vinmonopolets beliggenhet betyr for næringslivet rundt.
Les KNFs høringssvar her..
Her finner du saksdokumentene til Kommunestyret og Formannskapet..

13. mai 2020
Endring i kjøremønsteret på Nymoen
Kongsberg kommune har fått 0,2 mill. kroner av Buskerudbyen til å gjennomføre en trafikkanalyse av sentrum på Nymoen. KNF har gitt sine innspill til saken, og oppfordrer til fortgang i dette prosjektet da ny E-134 åpner i løpet av kort tid. Trafikkmønsteret trolig vil forandre seg som en følge av nyåpningen, og dermed bør alternativer være utredet og kunne iverksettes.
Les KNFs innspill til trafikkanalysen her..