Høringer og uttalelser

KNF skal være en tydelig, synlig og aktiv meningsbærer for medlemmenes interesser.
13. mai 2024
Høringsuttalelse:  Skolestruktursaken
For Kongsberg-industrien er det viktig at folk har lyst til å flytte til Kongsberg, og at innflytterne velger å bli boende. Å være en attraktiv kommune gjenspeiles i mange elementer. God skole er en av dem.
Les høringsinnspillet fra Industrilederforum her..

17. mars 2024
Høringsuttalelse:  Kongsberg kommunes lokale retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk
Ut fra medlemsmøte med dette som tema, samt skriftlige tilbakemeldinger fra medlemmene, har KNF gitt kommunen forslag til endringer i de lokale retningslinjene for salg og skjenking av alkohol.
Les høringssvaret vårt her..

23. februar 2024
Debattinnlegg:  Nye togavganger må på plass!
Skal Norge lykkes de neste årene, må Nedre Buskerud også lykkes. Jernbanen er nøkkelen. På en fredag, idet store deler av Buskerud gjorde seg klar til vinterferie, slapp fem ordførere to særdeles viktige nyheter, både for AS Norge og for regionen vår: Den første nyheten var god, den andre var dårlig.
Les debattinnlegget her..

29. november 2023
Kronikk:  Veien til bærekraftig vekst for Kongsberg er økte inntekter gjennom attraktivitetsarbeid 
De økonomiske utfordringene i kommunen er tydelige, og tradisjonelle kutt i budsjettet ser ut til å være uttømt som mulighet.  Nå er det nødvendig å se i en ny retning – en retning som ikke bare sikrer økte inntekter, men også styrker lokalsamfunnet og bærekraften i Kongsberg.
Les hele kronikken her..


23. januar 2023
Kronikk:  To tog i timen til og fra Kongsberg gir stor gevinst for næringsliv, klima og miljø 
Regjeringen jobber nå med å utarbeide neste Nasjonal transportplan og ønsker i den forbindelse å «Utrede en helhetlig strategi for utvikling av togtilbudet». Vi mener vi at to tog i timen fra Kongsberg bør inngå i denne strategien. 
Les kronikken her..

17. mars 2022
Høringsuttalelse:  Reguleringsplan 501R Myntgata 14 og Nytorget
Det planlegges nybygg i Myntgata og på Nytorget, og forslaget ble sendt ut på høring fra Kongsberg kommune. Bebyggelsen skal inneholde både leiligheter og næring, og det legges opp til servering og bedre bruk av torget.
Les KNFs høringssvar her..

20. januar 2022
Høringsuttalelse:  Oppdeling av Viken
Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) har gitt sitt svar på høringen om oppløsning av Viken fylkeskommune.
Les NOVs høringssvar her..


12. januar 2022
Opprop:  Veien ut av pandemien
Landets næringsforeninger har gått sammen og oversendt opprop til Regjeringen i forkant av beslutning om videre tiltak.
Les oppropet her..

12. mai 2021
Høringsuttalelse:  Kommuneplanens arealdel 2020-2030
Kongsberg kommunes rullering av arealplan har vært ute til høring, og KNF og våre fag- og bransjeforum har vært sterkt engasjert i saken. Kommuneplanen er sterkt styrende for næringslivets rammebetingelser. Oppsummert mener vi at det er veldig mye bra i planen, og det har vært en svært grundig prosess og god jobb fra kommuneadministrasjonens side. Alt i alt presenterer den et godt grunnlag for videre vekst og utvikling av Kongsberg.
Les KNFs høringssvar her..

28. april 2021
Kronikk:  En plan for fremtidens Kongsberg
Vi ønsker oss et levende bysentrum hvor detaljhandelen preger bybildet, og befolkningen tilbys opplevelser store deler av døgnet. For å lykkes med denne ambisjonen, må det være tydelige og forutsigbare kjøreregler for hvilken type næring som hører til hvor.
Les hele kronikken her..

8. februar 2021
En grønn og fremoverlent kommune
Det nye året har startet med brask og bram i Teknologibyen Kongsberg, og da av det gode og fremoverlente slaget… I forrige uke leverte nemlig Kongsberg Kommune, sammen med sine samarbeidspartnere i Teknologibyen Kongsberg, sitt forslag til «Joint Battery Initiativ» som er Hydro, Equnior og Panasonic sitt batteriinitiativ.
Les hele kronikken her..

21. januar 2021
Kronikk:  De vanskelige valgene: - Er det så viktig hvor Biltema ligger?
Kongsberg er en forholdsvis liten by med engasjerte innbyggere og politikere som er opptatt av å ha et godt og attraktivt bysentrum, og meningsutvekslinger om hvordan vi skal få det slik vi ønsker kommer med mer eller mindre jevne mellomrom.
Les kronikken her..

16. desember 2020
Høringsuttalelse:  Utvidelse av Barmen naturreservat – innspill fra næringslivet på Kongsberg
En utvidelse av Barmen naturreservat slik det er foreslått vil sette en stopper for de fleste planene om reiselivsutvikling i vår region. Hele satsningen baserer seg på å ta i bruk kulturminnene og naturen inn i en bærekraftig ramme hvor vi både kan verne og ta vare på vår historie, kultur og naturgave, men også vise frem og tilgjengeliggjøre den for flere.
Les KNFs høringssvar her..

24. november 2020
Kronikk:  Balansekunstnere - finnes de?
På denne tiden av året gleder vi oss til adventstid, juleshopping, julebord og hyggelige samlinger i sosialt lag. Pandemien er nå inne i en ny fase med økte smittetall og strengere restriksjoner. Alle vil vi selvfølgelig bidra til å holde smittetrykket nede, men vi vil også gjerne nyte denne tiden som ligger foran oss på best mulig måte. Hvordan kan vi gjøre det samtidig som vi klarer å holde hjulene i samfunnet i gang? Dette kan for mange være en krevende balanseøvelse.
Les kronikken her..

12. november 2020
Høringsuttalelse:  Vikens budsjettforslag: for lite fokus på næringsliv og utvikling
Viken er en stor region, og vi har full forståelse for at det er mange ting som skal samordnes og harmoniseres. Vi opplever at dette blant annet har ført til at det har vært lite fokus ut mot næringslivet.
Dette innspillet til budsjettbehandlingen i Viken er en samlet uttalelse fra hele NOV..

27. oktober 2020
Høringsuttalelse:  Vinmonopolets søknad om etablering på Stortorvet
Det er vanskelig å finne dokumentert fakta og kunnskapsgrunnlag for hvor Vinmonopolet i en by bør ligge, både fra handels- og reiselivsmessig synspunkt, men også fra et byutviklingsperspektiv. Det er liten kunnskap om hva vinmonopolets beliggenhet betyr for næringslivet rundt.
Les KNFs høringssvar her..
Her finner du saksdokumentene til Kommunestyret og Formannskapet..

13. mai 2020
Høringsuttalelse:  Endring i kjøremønsteret på Nymoen
Kongsberg kommune har fått 0,2 mill. kroner av Buskerudbyen til å gjennomføre en trafikkanalyse av sentrum på Nymoen. KNF har gitt sine innspill til saken, og oppfordrer til fortgang i dette prosjektet da ny E-134 åpner i løpet av kort tid. Trafikkmønsteret trolig vil forandre seg som en følge av nyåpningen, og dermed bør alternativer være utredet og kunne iverksettes.
Les KNFs innspill til trafikkanalysen her..

27. januar 2020
Høringsuttalelse:  KNF har svart på høring om skjenkebestemmelser
Kongsberg Næringsforum har fått seg forelagt høringsbrev fra Kongsberg kommune "Rusmiddelpolitisk handlingsplan og Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk". Sammen med Forum for Serveringssteder og Forum for Opplevelser har vi gitt våre innspill til kommunen.
Les høringssvaret her..