Nye togavganger må på plass!

23.02.2024
Skal Norge lykkes de neste årene, må Nedre Buskerud også lykkes. Jernbanen er nøkkelen. 
På en fredag, idet store deler av Buskerud gjorde seg klar til vinterferie, slapp fem ordførere to særdeles viktige nyheter, både for AS Norge og for regionen vår: Den første nyheten var god, den andre var dårlig.

Den gode nyheten er at en ny utredning, bestilt av buskerudbysamarbeidet og utført av rådgiverbedriften WSP Norge, viser at det er gode muligheter til å få til to tog i timen mellom Drammen og Kongsberg. Kostnaden er betydelig lavere enn tidligere antatt. Utredningen støtter også opprettelsen av ny jernbanestasjon ved Teknologiparken.

Den dårlige nyheten er at Jernbanedirektoratet er i ferd med å gå bort fra løftene sine om å sørge for fire avganger i timen på Brakerøya stasjon fra desember 2025. Kollektivtilbudet til og fra regionens største arbeidsplass står i fare. 

Jernbanen i regionen vår var tiltenkt rollen som «ryggrad i kollektivtilbudet» i det interkommunale buskerudbysamarbeidet. Da er det talende at de dårlige nyhetene kommer fra Jernbanedirektoratet. Regionen vår blir ikke satset på. Tvert imot. To tog i timen mellom Drammen og Kongsberg har det vært kjempet for siden godt inn i forrige årtusen uten resultat. I Drammen er tilliten til Bane NOR på et bunnpunkt etter brutte løfter om utvikling av Gulskogen stasjon.   
 

Nå begynner mangelen på investering langs aksen Drammen - Kongsberg å bli alvor, ikke bare for vår region, men for hele Norge.  


Kongsbergindustrien trenger tusenvis av ansatte for å levere og innovere i årene fremover. Dette er aktører og arbeidsplasser som er uhyre viktige i det grønne skiftet og for norsk økonomi. Drammensregionen er en viktig brikke i dette. Her finnes mange underleverandører og bosettingskommuner for mange av de hodene Kongsbergindustrien trenger. Kongsberg Teknologipark alene har i dag 5500 innpendlere og 3000 utpendlere. Togtilbudet er avgjørende. 

Den tunge, nasjonale satsingen på nytt sykehus ved jernbanestasjonen på Brakerøya med både psykiatri og stråleterapi inkludert, fører med seg store private investeringer i helsepark og næringsliv. Både Universitetet i Sørøst-Norge og Vestre Viken helseforetak investerer i innovasjon og forskning her. Ingen andre sykehus i Norge har nå en slik mulighet til vekst og utvikling – med beliggenhet rett ved siden av togstasjonen. Togstasjonen var avgjørende for plasseringen av det nye sykehuset. 

De store, tunge investeringene i kompetanse og teknologi, industri på Kongsberg og helse i Drammen, er regionens store muligheter fremover. Samtidig er det helt sentrale brikker i den store omstillingen vi står foran. Å sørge for at industrien på Kongsberg får den nødvendige kompetansen og arbeidsressursene fremover er også et spørsmål om sikkerhet i en politisk urolig verden. 

Da vi møtte Buskerudbenken på Stortinget tidligere i år, var det enighet om at to tog i timen på eksisterende infrastruktur er det enkleste å kjempe for i en tid der samferdselsbudsjettene skrumper inn. Dette mente alle Buskeruds representanter at det var realistisk å jobbe for. Til den korte tiltakslisten legger vi nå fire tog i timen til og fra Brakerøya stasjon. 

Ukene frem mot sommeren er avgjørende. Nasjonal Transportplan 2025-2036 legges frem denne våren. 

Hvis ikke Nedre Buskerud lykkes med sine to aller største og viktigste prosjekter i årene fremover, lykkes ikke Norge heller. Jernbanen er nøkkelen til suksess. Sporene ligger der. Nå handler det om utvikling, stasjoner og avganger – og vilje til handling.  

Bemanning av kongsbergindustrien og utviklingen av Norges mest moderne helsehub på Brakerøya er avgjørende for norsk innovasjon og økonomi i mange år fremover. For oss som bor og lever her, handler det også om vårt livsgrunnlag og vår byutvikling.  

Vi stiller oss bak de fem Buskerud-ordførernes utspill. Den nasjonale satsingen på infrastruktur må henge sammen med den nasjonale satsingen på teknologi, industri og helsenæring. Så enkelt. Så vanskelig. Vi forventer at alle som kjenner sitt Buskerud setter disse sakene helt øverst på agendaen og holder dem der til de er i mål. 

Rune Kjølstad, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen
Wivi-Ann Bamrud, daglig leder Kongsberg Næringsforum
Line Elvsveen, leder Ressursgruppe Teknologi i Næringsforeningen i Drammensregionen
Berit Rype, leder Ressursgruppe Bygg i Næringsforeningen i Drammensregionen
Hans Petter Blokkum, leder Kongsberg Teknologipark
Willy Holdahl, leder Kongsberg Industrilederforum
Nye togavganger må på plass!
Hvis ikke Nedre Buskerud lykkes med sine to aller største og viktigste prosjekter i årene fremover, lykkes ikke Norge heller.