Forum for Byliv

Forum for byliv omfavner handel, opplevelser, servering og gårdeiere.
Vi har valgt å samle bransjene under ett for å bedre fronte totalpakken Kongsberg ved å skape samspill på tvers av næring. Forumet har et overordnet mål om å realisere handels- og reiselivsstrategien på en mer effektiv og målfokusert måte.

Den nye strukturen erstatter tidligere bransjeforum.
 

2 storsamlinger i året

En storsamling er en lukket møteplass hvor våre medlemmer fra overnevnte bransjer samles. Samlingene finner sted i mars og oktober hvert år. Målet med storsamlingene er å skape mer samspill på tvers av næring, fjerne flest mulig fallgruver, trigge oss til å jobbe mer i forkant og rapportere tilbake fra arbeidsgruppene. Dette er en pressefri sone.
 

5 arbeidsgrupper i halvåret

Etter storsamlingene lander vi 5 arbeidsgrupper som hver tar for seg ett konkret tema fra handels – og reiselivsstrategiene. Gruppene jobber med oppgavene i maks et halvt år og legger frem resultatene på neste samling. KNF fungerer som prosjektstyrer og kontaktperson for arbeidsgruppene. Omfanget av oppgavene varierer.
 

Aktiv meningsbærer og høringsinstans

Ellers i året, vil det dukke opp saker som krever en tydelig stemme fra fellesskapet. Ved behov for tilbakemeldinger fra våre medlemmer på relevante enkeltsaker, vil det bli sendt invitasjon til egne møter. Eksempelvis høring for arealplan.
 

Styringsgruppe

En styringsgruppe består av en beslutningstaker fra hver bransje (reiseliv, handel, servering og gårdeiere). Gruppen møtes 2 – 3 ganger per år og skal representere fellesskapet utad.
Representantene fra reiseliv og handel sitter også i styringsgruppa til Vekst i Kongsberg. (Link til info)
 

Annet

  • Hotellene rapporterer inn månedlig overnattingsstatistikk/belegg til KNF
  • Butikkene i gata har en lukket gruppe (Facebook) og møteplass (fysiske møter)
  • KNF drifter og registrerer besøksstatistikk til byens turist/besøkskontor
  • Medlemmene får tilgang til relevante rapporter og undersøkelser
  • Du får tilgang til verktøyet Getynet med en medlemsportal hvor du enkelt kan kommunisere med resterende medlemmer i bylivs-gruppa i en og samme kanal.
  • Les alle medlemsfordelene her (Link til info)


Kongsberg Næringsforums rolle

Vi er bindeleddet mellom de ulike bransjene, Kongsberg kommune, Fylkeskommunen, lokale utdanningsinstitusjoner, Innovasjon Norge og Norsk sentrumsutvikling. Ved individuelle spørsmål og behov, er vi kun en epost, spasertur eller telefon unna.

Kontaktpersoner i KNF: Irene Hagen tlf. 932 18 778 og Tale Steiner tlf. 954 89 684

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner