Industrilederforum

8 av våre medlemsbedrifter fra industrien i Kongsberg etablerte 10. mars 2017 Industrilederforum - en møtearena som skal sette fokus på viktige saker for industrien. Industrilederforum skal være industribedriftenes felles stemme, og sikre at helheten blir ivaretatt. 
Forumet møtes 4 – 5 ganger pr år.

Noen av sakene som Industrilederforum er opptatt av for tiden er bl.a.gjennomføring av Industriplanen for Kongsberg, Industripilot Kongsberg, Kongsbergskolen, etter- og videreutdanning, infrastruktur samt felles prosjekter som satsning på grønn omstilling og «Nasjonal digital testarena».

I 2021 sitter 9 industribedrifter rundt bordet.

Følgende bedrifter er representert i forumet:
GKN Aerospace v/ Willy Holdahl (leder)
Semcon Devotek v/ Hans Peter Havdal
TechnipFMC v/ Line Berget
Kongsberg Automotive v/ Ivar Haug
Dresser Rand v/ Dag Mebøen
Kongsberg Innovasjon v/ Svein Olav Torø
Kongsberg gruppen v/ Terje Bråthen og Hans Petter Blokkum
SERVI v/ Arvid Aasen
Det Norske Myntverket v/ Ståle Løkken

Kriterier for utvelgelse av representanter til forumet
Bedriften må ha resultatansvar knyttet til lokasjonen Kongsberg, og deltagerne i forumet skal representere felleskapet gjennom engasjement for vekst og utvikling i Kongsberg.  Forumet kan også knytte til seg andre personer ut i fra tidligere eller nåværende posisjoner til enkeltsaker og temaer.  Alle deltakere oppfordres til å stille personlig i forumet.

Lederansvaret går på rundgang mellom deltakerne, og fra nyttår 2020 overtok Willy Holdahl etter Hans Peter Havdal.  Kongsberg Næringsforum er fasilitator og sekretær for forumet.

Kontaktperson KNF: Wivi-Ann Bamrud

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner