Industrilederforum

10 av våre medlemsbedrifter fra industri, akademia og kommunen er representert i Industrilederforum - en møtearena som skal sette fokus på viktige saker for industrien. Industrilederforum skal være industribedriftenes felles stemme, og sikre at helheten blir ivaretatt. 
Forumet møtes 4 – 5 ganger pr år.

Noen av sakene som Industrilederforum er opptatt av for tiden er bl.a.gjennomføring av Industriplanen for Kongsberg, Industripilot Kongsberg, Kongsbergskolen, etter- og videreutdanning, infrastruktur samt felles prosjekter som satsning på grønn omstilling og «Nasjonal digital testarena».

Følgende virksomheter er representert i forumet:
GKN Aerospace 
Kongsberg Gruppen 
TechnipFMC 
Kongsberg Automotive 
Siemens Energy 
Ulefos
Kongsberg Innovasjon
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Fagskolen i Viken
Kongsberg kommune
Kongsberg Næringsforum

Kriterier for utvelgelse av representanter til forumet
Bedriften må ha resultatansvar knyttet til lokasjonen Kongsberg, og deltagerne i forumet skal representere felleskapet gjennom engasjement for vekst og utvikling i Kongsberg.  Forumet kan også knytte til seg andre personer ut i fra tidligere eller nåværende posisjoner til enkeltsaker og temaer.  Alle deltakere oppfordres til å stille personlig i forumet.

Kontaktperson KNF: Wivi-Ann Bamrud

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner