Kongsbergkonferansen

- En møtearena for oss som ønsker en bærekraftig utvikling av Kongsberg sentrum

Kongsbergkonferansen arrangeres årlig, og målet med konferansen er å sette dagsaktuelle temaer på agendaen som gir kunnskap, ideer og fremdrift til økt byliv.

Kongsbergkonferansen skal til tillegg til å rapportere årlig status på Vekst i Kongsberg med fokus på hva vi har fått til, også skape fellesskapsfølelse for partnerne og rekruttere flere partnere til prosjektet.

Merge’n Mix

- Næringslivets møteplass 
Dette er Kongsbergs B2B-møteplass i KNF-regi. Her får du muligheten til å gjøre deg og din bedrift kjent, og møte bredden av byens næringsliv. En dag som kan gi nye samarbeidspartnere og kunder! 

Vår målsetting med Merge’n Mix er å åpne dører for ny business og nye muligheter! 

Gjennom stands, speed dating og små foredrag vil vi synliggjøre bredden i næringslivet, rive ”siloene” og gi en liten dose faglig påfyll.

Bebop og Business

Bebop & Business er merkenavnet på næringslivets, kulturens og politikkens møteplass under Kongsberg Jazzfestival som går av stabelen hvert år i uke 27.

Bebop som jazzbegrep betyr solistisk improvisasjon, og ideen er at dette møter forretningslivets grunntanker i seminaret. Business – betyr at man jobber sammen for å skape resultater, noe vi er godt kjent for på Kongsberg.
Bebop & Business

Boligdagen

- en forsterker for «Vekst i Kongsberg»

Boligdagen henvender seg primært til potensielle nye innbyggere til Kongsberg, gjerne unge i etableringsfasen. I tillegg ønsker vi å treffe folk som allerede bor i Kongsberg men som er på utkikk etter ny bolig.

Boligdagens formål er å legge tilrettelegge for økt tilflytting til Kongsberg, og stimulere til aktivitet i boligmarkedet.

Boligdagen arrangeres årlig i september i Kongsberg sentrum. Da fyller vi gatene med aktiviteter og stands med et bredt spekter av utstillere. Hit kommer utbyggere, eiendomsmeglere, banker- og finansieringsinstitusjoner, arkitekter og planleggere, boligutstyrsleverandører og kommunens byggesaksavdeling som tilbyr «hurtigbehandling» av enklere søknader.

Prosjektet ledes av Kongsberg Næringsforum, i samarbeid med en rekke aktører fra bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Ønsker du ytterligere informasjon om Boligdagen, ta kontakt med Irene Hagen

Yrkesmessa

Målet med Yrkesmessa er å gjøre ungdom i Kongsberg kjent med næringslivet i regionen, og de mulighetene som finnes for en fremtidig arbeidsplass regionen. Yrkesmessa viser hva som finnes av fag/yrker og muligheter innen privat og offentlig sektor i Kongsberg og omegn.

Hit inviteres representanter for bedrifter og ulike opplæringskontor for å møte elever fra 9. og 10. trinn i ungdomsskolen. I tillegg har vi «åpent hus» for elever fra videregående skole, foreldre og andre interesserte gjennom hele dagen.

Technology Summit Kongsberg

Technology Summit Kongsberg er næringskonferansen der nasjonale industriledere innen teknologi møtes, for å snakke om problemstillinger og løsninger på felles utfordringer innen teknologi og innovasjon. 

Technology Summit Kongsberg byr på foredragsholdere som gir fôr for tanken, og er konferansen der nyheter og gjennombrudd presenteres. Vi står foran en stor omstilling av norsk teknologiindustri inn i grønne satsinger, og en ny-industrialisering av landet. Kongsberg, som en ledende industriklynge i Norge som operer «From subsea to outer space» ønsker å være med å ta en rolle i denne omstillingsprosessen.
Technology Summit

Teknologidagene

Hvert år i uke 45 byr vi på en rekke arrangementer for barn og unge, studenter og undervisningspersonell, med fokus på kompetanse og konkurransekraft. Hele uka er full av ulike arrangementer og aktiviteter i et samarbeid mellom de ulike skolene/utdanningsinstitusjonene og næringslivet i Kongsberg.

Teknologidagene inneholder bl.a. realfagsaktiviteter som skoleprogram for elever i barne- og ungdomsskolen og Teknologiseminar for elever i videregående skole.

Lærerprogrammet er et seminar for pedagogiske ledere i barnehagene, lærere og annet undervisningspersonell i barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, fagskolen og universitetet, hvor det hvert år settes fokus på områder.
 
Teknologidagene