Kongsberg 2024

2. mai 2024 er det 400 år siden Kongsberg by ble grunnlagt ved kongelig resolusjon.  I samarbeid med Kongsberg kommune, er Kongsberg Næringsforum sentral i planleggingen av byens jubileumsfeiring.

Se hva som skjer i jubileumsåret


Siden etableringen av Kongsberg Sølvverk høsten 2023 har Kongsbergsamfunnet vært et internasjonalt industrimiljø med en kultur for å anvende den nyeste kunnskapen og det beste verktøyet for å løse de vanskeligste oppgavene. Enten det er høyteknologi inne i det hardeste berg, i det dypeste hav eller ytterste rom, eller om det handler om matproduksjon og gode tjenester til innbyggerne våre. Uansett er denne opparbeide kulturen bunnsolid forankret i Kongsbergmiljøet.

Kongsberg 2024 skal samle og begeistre innbyggere og andre over Kongsbergs kvaliteter som sted å bo, som teknologimiljø og som det mangfoldige kulturmiljøet hele Kongsberg kommune er. Det byen Kongsberg som fyller 400 år, men feiringen skal være relevant og skape begeistring for alle innbyggere i kommunen, for alle deler av næringslivet og for hele det mylderet av kultur, idrett og frivillighet samfunnet vårt består av.

Vi skal bruke Kongsberg 2024 til å både markere vår 400 år lange historie og til å se fremover de neste 400 år. Dette er et samfunnsutviklingsprosjekt der historien om hvem vi er og hvor vi er på vei de neste 400 år skal fortelles.

Kongsberg 2024 må ses i sammenheng med arbeidet og de mål som er satt i Vekst i Kongsberg.
Kongsberg 2024