Veien ut av pandemien

12.01.2022
Landets næringsforeninger har gått sammen og oversendt opprop til Regjeringen i forkant av beslutning om videre tiltak.

Veien ut av pandemien


Siden pandemien brøyt ut i mars 2020 har regjeringen hatt en reaktiv håndtering. I første del av pandemien var dette nødvendig, men skal vi finne veien ut av pandemien må vi tenke annerledes. Vi må trolig leve med korona i lang tid, men vi kan ikke fortsette med nedstenging, holde folk utenfor arbeidslivet og begrenset livsstil i det uendelige. Vi må over på offensiv strategi, finne nye løsninger og rette tiltak der begrensningene og utfordringene faktisk er.
 

Tiltak 1: Innføre koronapass


Vi krever at det innføres koronapass. Siden mars 2020 har vi holdt oss hjemme når vi har måttet. Vi har vasket hender, begrenset nærkontakter og holdt avstand. Da vaksinen ble tilgjengelig valgte vi å vaksinere oss. Vi må akseptere å leve med koronasituasjonen, men vi aksepterer ikke lengre ytterligere nedstengninger. Ved å ta i bruk koronapass kan fullvaksinerte leve mer normalt og ansatte i mange bransjer kan komme tilbake på jobb. Vi mener at tiden nå er overmoden for å innføre koronapass.
 

Tiltak 2: Styrke helsevesenet


Samtidig må vi finne veien ut av pandemien, og her er kapasiteten i helsevesenet en nøkkelfaktor. Vi må derfor styrke helsevesenet, slik at vi øker kapasiteten for å takle koronapandemien og den eldrebølgen vi vet ligger foran oss. Da er det avgjørende å sikre at dagens helsepersonell blir værende i yrket, samt at sykehusene har tilstrekkelig med utstyr og sengeplasser. Frem til nå har staten brukt store summer på kompensasjonsordninger og lånegarantier, noe som har vært riktig og helt avgjørende. Men nå må vi over på offensiv strategi, vi må åpne samfunnet og samtidig bruke våre økonomiske muskler på å styrke helsesektoren, slik at samfunnet for øvrig kan fungere så normalt som mulig.
 

Tiltak 3: Desentralisere ansvar og myndighet


Effektiv korona-håndtering krever at vi slutter å behandle hele Norge likt. Regjeringen må åpne for mer lokal smittehåndtering. Vi må ha tillit til at kommunene har den kunnskap og erfaring som kreves for å ta beslutninger tilpasset den lokale smittesituasjonen. Tilsvarende må regjeringen bevilge og delegere økonomiske kompensasjonsordninger til kommunale myndigheter, slik at de bedriftene som fortsatt blir rammet av tiltak har forutsetninger for å overleve pandemien.

To år med pandemi har lært oss hva som trengs av kompensasjonsordninger. For det første må vi øke kompensasjonsnivået til de bedrifter som er negativt berørt. I tillegg må vi ha større grad av forutsigbarhet. Vi kan ikke akseptere en reprise av nølingen og sendrektigheten vi hadde i desember. Vi har kunnskapen og erfaringen for å kunne lage «næringslivets trafikklysordning» på samme lest som for skolene. Dermed kan vi ha verktøykassen med tiltak klar for å hjelpe dem som blir rammet ved eventuelle restriksjoner, slik at støtteordningene kan raskt tre i kraft. Det gir forutsigbarhet.
La fagetatene, partene i arbeidslivet, næringsforeninger og andre relevante aktører utarbeide verktøykassen slik at Stortinget og nasjonen står samlet om tiltakene. Ved å legge åpenhet og bred politisk forankring til grunn kan man allerede nå etablere løsninger med felles eierskap.
 

Våre medlemsbedrifter har ikke tre måneder å miste


Helseminister Ingvild Kjerkol lover å presentere i april 2022 en strategi for hvordan vi skal leve med korona. Det er for sent. Våre medlemsbedrifter har ikke tre måneder å miste. Vi må ta i bruk koronapasset allerede i dag, og vi oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å styrke helsevesenet som en del av den langsiktige strategien. Vi trenger et godt, robust og effektivt helsevesen. La oss starte med innføring av koronapass.

På vegne av våre medlemsbedrifter,
Svalbard Næringsforening
Kirkenes Næringsforening
Hammerfest Næringsforening
Alta Næringsforening
Næringsforeningen i Tromsøregionen
Næringsforeningen i Finnsnesregionen
Harstadregionens Næringsforening
Narvikregionen Næringsforening
Bodø Næringsforum
Fauske Næringsforum
Ranaregionen Næringsforening
Næringsforeningen i Trondheimsregionen Næringsforeningen - Ålesundregionen
Bergen Næringsråd
Næringsforeningen Haugalandet
Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Grimstad Næringsforening
Vennesla Næringsforening
Sørlandsparken Næringsforening
Arendal Næringsforening
Grenland Næringsforening
Kongsberg Næringsforum
Næringsforeningen i Drammensregionen
Larvik Næringsforening
Tønsberg Næringsforening
Sandefjord Næringsforening
Horten Næringsforening
Holmestrand Næringsforening
Oslo Chamber of Commerce
Gjøvik Handelskammer
Veien ut av pandemien
Foto: NTB