Vekst i Kongsberg

«Vekst i Kongsberg» er et samarbeidsprosjekt mellom hele næringslivet i byen og Kongsberg kommune. Målet er å få flere innbyggere, arbeidsplasser og besøkende til Teknologibyen Kongsberg.
Prosjektet ble etablert i 2019 og strekker seg til 2030, men har en naturlig første fase frem til 2024 (Kongsberg fyller 400 år). Arbeidet baseres på kommuneplanenes samfunnsdel og har visjonen «Teknologibyen Kongsberg – vekst gjennom kunnskap og kultur».

Viktige mål er å skape næringsutvikling, vekst og attraktivitet. I tillegg øke innbyggerstolthet, (våre viktigste ambassadører), øke innbyggertallet i Kongsberg (økte skatteinntekter), øke antall arbeidsplasser (få flere til å jobbe her) og øke kjennskap og kunnskap om Teknologibyen Kongsberg.

Les mer om «Vekst i Kongsberg» her
Vekst i Kongsberg