HR-forum

HR-forum er en bransjeuavhengig arena for HR- og kommunikasjonsrelaterte temaer, og består i dag av en styringsgruppe.
Styringsgruppen møtes ca. 6 ganger i året.

Styringsgruppen i HR-forum
Anne Gro Kjørstad, Kongsberg Gruppen ASA
Hanne Meinstad, TechnipFMC
Hilde Enget, Kongsberg kommune
Gyri Stenhaug, Vestre Viken
Kari Anne Sælebakke, Vestre Viken Kongsberg
Siv-Anja H. Løvaas, Kongsberg Entreprenør
Anne Hystad, GKN Aerospace
Lene Fosso Gravningsbråten, Semcon
Lise Jørgensen, Siemens Dresser-Rand
Nils Ivar Pedersen, Fagskolen Viken avd. Kongsberg
NN, Universitetet i Sørøst-Norge Campus Kongsberg

Kontaktperson KNF: Heidi J. Sandvold

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner