HR-forum

HR-forum er en bransjeuavhengig arena for HR- og kommunikasjonsrelaterte temaer.
Teamene settes etter initiativ fra deltagerne. Viktige temaer er blant annet rekruttering og etter- og videreutdanning.  Forumet består i dag av en styringsgruppe, som møtes 2 ganger i året.

Styringsgruppen i HR-forum
Anne Gro Kjørstad, Kongsberg Gruppen ASA
Hanne Meinstad, TechnipFMC
Hilde Stenerud, Kongsberg kommune
Line Conradi, GKN Aerospace
Anita Hystad Nygård, Semcon
Lene Fosso Gravningsbråten, Fagskolen Viken Avd. Kongsberg
Marte Gustavsen Ødegården, Fagskolen Viken avd. Kongsberg
Elisabeth Syverud, Universitetet i Sørøst-Norge Campus Kongsberg
Andreas Muri, Universitetet i Sørøst-Norge Campus Kongsberg

Kontaktperson KNF: Wivi-Ann Bamrud

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.