Veien til bærekraftig vekst for Kongsberg er økte inntekter gjennom attraktivitetsarbeid

29.11.2023
Kommunestyret i Kongsberg skal i neste uke vedta budsjettet for 2024 med de tøffe prioriteringene det innebærer. De økonomiske utfordringene i kommunen er tydelige, og tradisjonelle kutt i budsjettet ser ut til å være uttømt som mulighet.
Nå er det nødvendig å se i en ny retning – en retning som ikke bare sikrer økte inntekter, men også styrker lokalsamfunnet og bærekraften i Kongsberg. Denne veien går gjennom tiltak for alle som vurderer å bli en del av Kongsbergs voksende fellesskap.

Som en meningsbærer for medlemmene våre i Kongsberg Næringsforum reflekterer denne kronikken i stor grad diskusjonene som oppsto på vårt nylige arrangement, "Pølser & Politikk". I lys av Kongsbergs økonomiske utfordringer ser vi her på en tilnærming til økte inntekter for kommunen som ikke bare tar høyde for medlemmenes synspunkter, men også peker mot en bærekraftig utvikling for kommunen.

Fokus på økte inntekter
Når lommeboken blir strammere, er det naturlig å lete etter nye kilder til inntekt. Å øke antall innbyggere kan være en del av svaret på Kongsbergs utfordringer.  Insentivordninger er et nøkkelverktøy i denne strategien.  Kongsberg kommune har allerede satt i gang et arbeid der ordninger for studenter som vil melde flytting hit utredes, og det er et godt og prisverdig tiltak.  

Men det er ikke nok å kun fokusere på studenter.  Vi må se utover det tradisjonelle og rette blikket mot en bredere gruppe tilflyttere.  Ikke bare studenter, men alle som ser potensialet i å bli en del av Kongsbergsamfunnet.  Vi må gjøre Kongsberg attraktivt for en atskillig bredere demografisk gruppe. En generell insentivordning for tilflyttere vil kunne fungere som et kraftig lokkemiddel for å tiltrekke seg nye borgere, og nye arbeidstagere til et næringsliv som skriker etter flere folk å ansette.

For å realisere denne visjonen må vi sette trykk på attraktivitetsarbeidet, og løfte det på prioriteringslista. Dette inkluderer ikke bare økonomiske insentiver, men også fysiske og estetiske forbedringer i bymiljøet. Gågata, elvebredden, og elveparken bør være fokusområder for oppgradering. Et attraktivt bymiljø er en magnet for innbyggere, og investeringer her vil betale seg gjennom et blomstrende folkeliv.  Dette har stått på lista i mange år, og nå er det på tide å realisere flere av disse planene.

Prosjekt "Vekst i Kongsberg"
Prosjektet "Vekst i Kongsberg" er allerede en viktig driver for å tiltrekke nye innbyggere og skape gode ambassadører blant de som allerede bor her. Prosjektet, som eies av Kongsberg kommune, og delvis drives av Kongsberg Næringsforum er et initiativ som må være en del av løsningen, og betraktes som en investering i Kongsbergs fremtid.  Satsing på dette prosjektet må videreføres for å sikre langsiktige resultater.

Å tiltrekke seg nye innbyggere er ikke en umiddelbar løsning, men en investering i fremtiden. Det krever utholdenhet og en helhetlig tilnærming. Økt befolkning vil skape et større skattegrunnlag, som i sin tur vil bidra til å lette den økonomiske byrden på kommunen.

Å satse på økte inntekter gjennom attraktivitetsarbeid er ikke bare nødvendig, det er bærekraftig. Kongsberg har potensialet til å være en by som ikke bare vokser i størrelse og antall innbyggere, men som også blomstrer i kvalitet.  Ved å investere i vårt eget lokalsamfunn, kan vi forme en fremtid som gir større økonomisk stabilitet og trivsel for alle. Det er på tide å se framover og ta skrittet mot bærekraftig vekst for Kongsberg.
 
Veien til bærekraftig vekst for Kongsberg er økte inntekter gjennom attraktivitetsarbeid