Forum for Bygg, anlegg og eiendom

I Forum for bygg, anlegg og eiendom samles eiendomsutviklere, entreprenører, rådgivere, Kongsberg kommune og andre relevante aktører i Kongsberg og regionen.
Forumet møtes 4-6 ganger i året, og formålet er å å sette fokus på saker som er viktige for bransjen.  For eksempel å fremme næringspolitiske saker og øke rekruttering til bransjen.

Kongsberg Næringsforum er sekretariat for forumet, og temaer/program for møtene settes etter initiativ fra deltagerne og i forhold til hva som er aktuelt for forumet.

Kontaktperson KNF: Wivi-Ann Bamrud

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.