Bli medlem

Som medlem i Kongsberg Næringsforum SA får du dra nytte av vår kontinuerlige jobb for å bedre næringslivets rammebetingelser og økt konkurransekraft gjennom aktivt engasjement i aktuelle og relevante næringslivssaker. Cat

Betingelser for medlemskap

Oppstartselskaper og enkeltmannsforetak

Medlemskapet må søkes om og skal vurderes hvert 2. år. Kriterier for medlemskapet er foretaksform, omsetningstall og det kan ikke være flere ansatte i selskapet.
 

Personlig medlemsskap

Medlemskapet gjelder personer som er tilknyttet næringslivet, eller andre nøkkelpersoner som administrasjonen antar kan tilføre Kongsberg Næringsforum og våre medlemmer impulser av betydning. Personlig medlemskap tilbys kun unntaksvis.

Gode grunner til å bli medlem i Kongsberg Næringsforum SA:

  • Du blir del av en næringspolitisk pådriver.
  • Du og dine kolleger får tilgang til interessante møteplasser og nettverk.
  • Du og dine kolleger får tilgang til våre faglige forum og sosiale arrangementer.
  • Du og dine kolleger får medlemspris på møter, konferanser og kurs i regi av Kongsberg Næringsforum.
  • Bedriften din får medlemspris på våre handelskammertjenester som ATA-Carnet og opprinnelses-sertifisering.
  • Bedriften din får omtale som nytt medlem i vårt nyhetsbrev.
  • Mulighet for publisering av dine bedriftsnyheter og nye ansatte i næringsmagasinet på våre hjemmesider og i vårt nyhetsbrev.
  • Bedriften din blir synlig på våre hjemmesider med medlemsoversikter.

Serviceavgift 2021

Serviceavgiften til Kongsberg Næringsforum avhenger av antall årsverk i bedriften:

0-5 årsverk: kr. 3.478,- eks. mva.
6-100 årsverk: kr. 695,- pr. årsverk eks. mva.
<100 årsverk: kr. 139,- pr. årsverk eks. mva.

Personlig medlemskap, oppstartselskaper, enkeltmannsforetak og gårdeiere: kr. 1.990,- pr. år eks. mva.

Studenter og pensjonister: kr. 750,- pr. år ink. mva.

Bedrifter i andre kommuner enn Kongsberg: kr. 3.425,- eks. mva.

Personlige medlemskap eller medlemskap gjennom oppstartsselskap eller enkeltmannsforetak må søkes om, og vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle etter KNFs til enhver tids gjeldende betingelser (se tekst for underside nedenfor) for medlemskap.

Vi ber deg gjøre deg kjent med våre vedtekter, og gjør spesielt oppmerksom på at medlemskapet i KNF har 6 mnd. oppsigelsestid.