En grønn og fremoverlent kommune

Det nye året har startet med brask og bram i Teknologibyen Kongsberg, og da av det gode og fremoverlente slaget… I forrige uke leverte nemlig Kongsberg Kommune, sammen med sine samarbeidspartnere i Teknologibyen Kongsberg, sitt forslag til «Joint Battery Initiativ» som er Hydro, Equnior og Panasonic sitt batteriinitiativ.
Det er noen år siden Kongsberg Kommune sist hadde et stort og «hårete» prosjekt på bordet. Den gang var det i forbindelse med etableringen av Arsenalet industripark på Kongsgårdsmoen. Arsenalet er et stjerne-eksempel på hvordan kommunen og politikerne tok et valg, og sammen med industrien gjennomførte et kjempeprosjekt. De bestemte seg for å lykkes med å etablere et nytt næringsområde på rekordtid, uten å gå på akkord med hverken prinsipper eller regler, men med ett mål for øye – å gjøre alt man kunne for å lykkes med prosjektet. Det handler om å samarbeide og å se muligheter! Joint Battery Initiativ kan ikke sammenlignes med noe annet som tidligere er gjort her. En slik batterifabrikk i Kongsberg vil gi oss en utrolig stor mulighet både for mange nye arbeidsplasser, og vekst i hele Kongsberg sitt næringsliv hvis vi lykkes med det.

Kongsberg har gjentatte ganger vist evne og vilje til å sette FREMTIDSOPTIMISE i fokus, og til å samarbeide og omstille oss. Nå har vi muligheten til å samle «Team Kongsberg». Denne gangen er det en batterifabrikk vi skal jobbe sammen for, neste gang vil det være noe helt annet. Målet vårt er å få få folk og bedrifter til å føle seg velkommen til Kongsberg.

Hva som blir det endelige resultatet av dette prosjektet gjenstår å se. Men det som er helt sikkert er at dette er en fantastisk anledning for Kongsberg og alle vi som bor her til å vise omverden hvem vi er og hva vi er i stand til når vi løfter blikket, samler kreftene og kompetansen vi har og jobber sammen. Teknologibyen Kongsberg er bygd på lang erfaring, systematisk arbeid og stolthet. Denne stoltheten skal vi invitere andre til  ta del i, og vi vil gjerne være med på landslaget og bidra til en bærekraftig industri som tar hensyn til «People, Profit and Planet».

Kongsberg Næringsforum har lyst til å slå et slag for vår fremoverlente kommune – ledelsen, administrasjonen og politikerne våre. Vi kan sikkert være dundrende uenige i mange saker, men gode og konstruktive diskusjoner er med på å drive oss fremover. Vi opplever at Kongsberg kommune både har vilje og gjennomføringskraft til å realisere dette enorme prosjektet, og vi ser frem til å være med på laget når dette arbeidet skal drives fremover.
En grønn og fremoverlent kommune