Kongsbergskolen

Kongsbergskolen er ingen fysisk skole men et samarbeid og en struktur mellom alle utdanningsaktørene i Kongsberg og det lokale næringslivet, koordinert av Kongsberg Næringsforum.
Målsettingen er å skape gode overganger mellom utdanningsnivåene, og styrke samarbeidet med arbeidslivet for å få flere elever og studenter til å velge rett, med et spesielt fokus på realfag, teknologi og innovasjon/entreprenørskap.

Kompetanse sees på i et livslangt læringsperspektiv og dermed er etter- og videreutdanning et prioritert satsningsområde også i Kongsbergskolen.

Kongsbergskolen er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Universitet i Sørøst-Norge, industribedriftene i Kongsberg og Kongsberg Næringsforum.

Les mer om Kongsbergskolen her
Kongsbergskolen