Kommunikasjonsforum

En møteplass for små og store aktører innen kommunikasjonsbransjen i Kongsberg. Hensikten er å samle og forsterke bransjen, fagmiljøet og aktørene.
Forumet er i oppstartsfasen, og ytterligere informasjon om Kommunikasjonsforum vil bli publisert etter hvert.

Kontaktperson KNF: Sverre Engelstad

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.