Reiselivsstrategi

For å skape utvikling, og vite hvor en vil, er det alltid lurt å ha en plan.  Kongsberg har flere ulike planer som skal bidra til vekst i næringslivet.

Kommuneplanen sier i hvilken retning samfunnet vi er en del av her i Kongsberg skal gå, mens næringsstrategien sier noe mere detaljert om hva slags type næringsliv og utviklingsretning vi ser for oss i årene fremover.
Vi deler næringslivet inn i ulike bransjer og sektorer, og det er laget flere temaplaner for å dykke enda mere ned i detaljene om hvilke satsningsområder bransjene er enige om. 

Prosessen med å utarbeide temaplanene har skjedd i tett dialog mellom kommune og næringsliv før den til slutt er politisk forankret gjennom vedtak i kommunestyret. De planene som pr i dag er vedtatt er Industriplanen og Reiselivsstrategien og Handelsstrategien.
Reiselivsstrategi