Generelt om ATA-carnet

Fortolling er kostbart og tidkrevende, men handelskammeren kan forenkle denne prosessen ved å utstede et ATA-carnet på varen(e).  Da er registreringen ved tollpasseringene en enkel og ryddig prosess, og du risikerer ikke å få varene beslaglagt eller bli krevd for moms og toll ved grensepasseringen.

Hva er et ATA-carnet?

Et ATA-Carnet er et slags pass for varene du har med deg. Det utstedes kun av handelskamrene og har en gyldighet på ca ett år. Du kan reise inntil 10 ganger med samme carnet, i løpet av gyldighetsperioden. For hver tur må handelskammeret sette inn ekstra ark som tollerne river ut ved grensepasseringen.

Carnet kan også brukes på hester, men utelukkende i konkurransesammenheng, ved utstillinger eller i yrkessammenheng som sirkus, tivoli osv. I alle andre tilfeller må hesten tollekspederes ved bruk av tolldeklarasjon.

ATA-Carnet er gyldig i cirka 70 land. Oversikt over land finner du her,  i e-ata. Det må stilles garanti for 30 prosent av vareverdien hvis ikke din bedrift har god eller meget god kredittverdighet. Privatpersoner og enkeltmannsforetak må også stille samme garanti i perioden varene er ute av Norge.

Hensiktene og fordelene med carnet:
 • Ved å benytte ATA-carnet, unngår du midlertidig fortolling av varer.
 • Du slipper å fylle ut eksportdokumenter i eksportlandet.
 • Du slipper å fylle ut tolldokumenter på et nasjonalt formular ved innførsel til utlandet.
 • Du slipper å deponere for toll og avgifter.
 • Du slipper å bruke lang tid ved et tollsted.
 • Carnetet behandles som oftest raskt i tollens røde sone.

Regler for bruk av ATA-Carnet:
 • Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet.  Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.
 • Varene må ikke lånes eller leies ut.
 • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.
 • Varene skal returneres til utførselslandet, forbruksvarer kan altså ikke stå på et carnet.
 • Varene må kunne forevises til tollen ved utførsel.
 • Varene som er oppført i carnetet skal være produsert eller innfortollet i Norge.
 • Dersom ATA-carnetet sendes med speditør/transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.
 • Et ATA-carnet kan benyttes til 10 turer.
 • For carneter med en vareverdi over 3 millioner kroner kreves garanti.
 
Vi fraråder å benytte carnet for reiser med tog, da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.
Generelt om ATA-carnet
Prisliste
Sjekk prislisten her

Sjekk info-sidene:
Hvem kan få ATA-Carnet?
Hva slags varer kan du ha på et ATA-Carnet?
Carnet for hest
Hvordan bruker jeg ATA-Carnet og konsekvenser ved feil bruk?
Ofte stilte spørsmål

Behandlingstid
Et ATA-Carnet som bestilles og må utstedes samme dag, eller påfølgende dag, blir belastet med ekspressgebyr på kr. 1.970,- + mva.

Normal behandlingstid for et ATA-Carnet er 3-5 virkedager, ved bestilling av ATA-Carnet i ferien (25.juni – 25.august) må det påregnes cirka 14 dagers behandlingstid.