Ofte stilte spørsmål

Når kan min bedrift benytte et ATA-carnet?
Et carnet kan benyttes når en bedrift eller privatperson skal reise med yrkesutstyr, vareprøver eller messe/utstillingsutstyr.  Kravet er at alt utstyr skal gjeninnføres til Norge. Sjekk også at det landet du skal reise til er med i carnet-ordningen samt godtar samtlige varekategorier.
 
I hvilke land kan jeg benytte et ATA-carnet?
Denne oversikten gir deg en oversikt over landene som aksepterer carnet. Det finnes imidlertid noen spesialtilfeller, så kontakt ditt handelskammer hvis du har spørsmål.
 
Hva koster et ATA-carnet?
Prisen er avhengig av vareverdien, antall reiser som skal foretas samt om carnetsøker er medlem av handelskammeret.  Se også vår prisliste.
 
Hvor mange turer kan vi foreta med ATA-carnetet?
Det samme carnetet kan benyttes til flere land og reiser innenfor gyldighetsfristen, men maks. antall turer er 10 pr. carnet (med 1 tur menes tur-retur Norge).
 
Hvor raskt kan vi få et ATA-carnet?
Normal saksbehandlingstid er 3-5 arbeidsdager.  For carneter som skal utstedes innen stengetid den påfølgende virkedag kommer et tillegg på 1.970,- (se prisliste).
 
Må man ha et ATA-carnet?
Et carnet er aldri et krav, men et alternativ til å deponere for toll og moms i innførselslandet. Fordelen med et carnet er at det sparer deg for tid og penger ved midlertid utførsel av varer fra Norge.
 
Hvor lenge er et ATA-carnet gyldig?
Gyldighetstiden er ett år.  Vær oppmerksom på at tidsfristen for midlertidig tollfrihet varierer i ulike land og kan derfor være kortere enn carnetets gyldighetstid.
Utstillingsvarer skal oftest utføres senest 3 måneder etter at utstillingen er avsluttet.  For mer informasjon kontakt ditt handelskammer.
 
Hva gjør vi om tollens åpningstider ikke er i samsvar med vår reise?
Det er viktig at personen som ledsager carnetet forvisser seg om at tollens carnetekspedisjon ved den respektive grense er åpen ved ankomst og avreise. Hvis reisen skjer utenfor åpningstider for carnetekspedisjon, skal det avtales tid med berørte kontor i de respektive land.
 
Hva skjer hvis jeg mister ATA-carnetet?
Et carnet bør behandles som et verdipapir. Skulle det imidlertid bli borte, så ta omgående kontakt med handelskammeret som utstedte carnetet.
 
Hva skjer hvis varene blir igjen i utlandet?
Hvis varene blir igjen i innførselslandet, så skal carnetinnehaver kontakte tollvesenet i landet hvor varene befinner seg. Varene skal da fortolles inn i innførselslandet. Dette må gjøres i god tid innen utløpsdatoen på carnetet.
Samme fremgangsmåte gjelder dersom varene er stjålet eller på annen måte bortkommet. Tyveri av carnet-varer bør politianmeldes.

Bevis for fortolling skal framgå av tollmyndighetenes stempling på carnetets hvite ark (re-exportation counterfoil). Carnetet samt kopier av innfortollingspapirene sendes så til utstedende handelskammer.
Ofte stilte spørsmål
Prisliste
Sjekk prislisten her

Sjekk info-sidene:
Hvem kan få ATA-Carnet?
Hva slags varer kan du ha på et ATA-Carnet?
Carnet for hest
Hvordan bruker jeg ATA-Carnet og konsekvenser ved feil bruk?

Behandlingstid
Et ATA-Carnet som bestilles og må utstedes samme dag, eller påfølgende dag, blir belastet med ekspressgebyr på kr. 1.970,- + mva.

Normal behandlingstid for et ATA-Carnet er 3-5 virkedager, ved bestilling av ATA-Carnet i ferien (25.juni – 25.august) må det påregnes cirka 14 dagers behandlingstid.