Hvordan bruker jeg ATA-carnet? Og hva er konsekvensene ved feil bruk?

Et ATA-carnet er et midlertidig tollpass og må stemples hver gang du passerer et nytt land/tollområde (EU er et tollområde). Du stopper på rød sone, tolleren noterer i carnetet hvilke varer du har med deg, signerer og stempler i dokumentet og du kan fortsette din reise. Nedenfor følger en kort innføring i bruk av carnet, og konsekvenser ved feil bruk.
Carnetet består av forside, counterfoils, vouchers og bakside
 • Counterfoils = ark plassert helt foran i carnetet. De er ditt bevis for hvilke varer som er stemplet og ved hvilke tollsteder.
 • Vouchers = ark som tolleren river ut av carnetet. De er tollstedets bevis ved grensepasseringen og fungerer som en tolldeklarasjon.
Carnetarkenes farger
 • De gule arkene stemples av norsk tollmyndighet ved eksport fra og re-import til Norge.
 • De hvite arkene stemples av tollmyndighetene i importlandet ved import og re-eksport.
 • De blå arkene stemples ved gjennomreise i ett transitteringsområde.
Å åpne carnetet
 • Carnetinnehaver må signere nederst til høyre på carnetets forside.
 • Carnetet MÅ stemples av norsk toll i f.m. den første avreisen for å være gyldig.  Dette gjøres nederst til venstre i det grå feltet på carnetets forside.
Bruk av carnet på reise
 • Carnetet stemples hver gang du reiser inn i og ut av et nytt land/tollområde.
 • Tolleren stempler riktig counterfoil og voucher og registrerer hvilke varer som følger med carnetet.
 • Det er da viktig at det påføres identisk informasjon på både counterfoil og voucher.
 • Innehaver signerer nederst til høyre på voucheren. Dato påføres ved tollpassering.
 • Tolltjenestemannen river ut voucheren.
 • Husk at EU er ett tollområde.  Det holder med 1 stempel inn i EU og 1 ut av EU på samme tur.
 • Det kan være lurt å skrive en fullmakt til den som reiser med carnetet!
Et eksempel på stempling ved en reise fra Norge til Sveits via ulike EU-land
 • Grønn forside: må åpnes av norske tollmyndigheter før utreise.
 • Gult eksportark: stemples på norsk side når du forlater landet.
 • Blått transittark: stemples inn i EU fordi du reiser gjennom EU.
 • Blått transittark: stemples ut av EU, for eksempel på grensen Tyskland/Sveits.
 • Hvitt importark: stemples inn i Sveits på sveitsisk side.
 • Hvitt re-eksportark: stemples ut av Sveits, for eksempel på flyplassen.
 • Gult re-importark: stemples inn i Norge, for eksempel på Gardermoen.
 • Grønn bakside

Retur etter bruk
Carnetet må returneres til utstedende handelskammer etter bruk og senest innen 5 uker etter gyldighetsfristen.
Depositumet (og garantibeløpet) vil kun bli refundert dersom carnetet er brukt riktig og carnetet er returnert innen fristen.
Det er innehaver som er juridisk ansvarlig dersom carnetet blir brukt feil.
 

Konsekvenser ved feil bruk

 • Tollkrav / Reguleringsavgift.
 • Beslag av depositum og eventuell garanti.
 • Strengere krav ved senere carnetsøknader.

Fortolling av varer

Dersom carnetvarene ikke er gjeninnført til Norge innen gyldighetsfristen, krever innførselslandet at varene innfortolles der.
Kongsberg Næringsforum / Handelskammer mottar et tollkrav tilsvarende ca 30% av vareverdien. Kravet består av moms, straffetoll og evt renter. Kravet betales av Kongsberg Næringsforum / Handelskammer, men viderefaktureres til carnetets innehaver.

Dette gjelder varer som er:
 • blitt stående igjen
 • gitt bort
 • solgt
 • stjålet i utlandet

Reguleringsavgift

Selv om utstyret er gjeninnført til Norge, krever enkelte land (bl.a. Sveits, USA, Singapore, Østerrike) en avgift for å regulere carnetet i ettertid. Dette blir aktuelt når innehaver ikke har stemplet re-eksportarket
 

Retur av carnetet – VIKTIG!


Carnetet skal ALLTID returneres utstedende handelskammer etter bruk, senest 5 uker etter gyldighetsfristen.
Hvis carnetet ikke returneres innen 5 uker etter fristen, beslaglegges depositumet.

Kontakt handelskammeret hvis det oppstår problemer underveis
 • Det er viktig å konsultere handelskammeret umiddelbart hvis det oppstår problemer underveis, slik at vi kan minske skadene.
 • Det er som regel for sent å regulere et carnet når gyldighetsfristen er gått ut.
 • Det anbefales at man tegner en forsikring som dekker eventuelle tollkrav i forbindelse med tyveri av carnetvarer.
Hvordan bruker jeg ATA-carnet? Og hva er konsekvensene ved feil bruk?