Hvem kan få ATA-carnet?

Norske handelskamre utsteder ATA-carnet til:
 – selskaper som er registrert i Norge
 – enkeltmannsforetak og privatpersoner som stiller garanti
  • Vi kredittsjekker alle våre kunder.
  • Det må stilles garanti dersom søker ikke har god kredittverdighet.
  • Garantibeløpet deponeres på en konto som ikke er rentebærende for kunden.
  • Søker må ikke ha åpne tvistesaker som skyldes misbruk av tidligere utstedte ATA-carneter.
  • Varene må være produsert eller innfortollet i Norge.
Hvem kan få ATA-carnet?
Prisliste
Sjekk prislisten her

Sjekk info-sidene:
Hva slags varer kan du ha på et ATA-Carnet?
Carnet for hest
Hvordan bruker jeg ATA-Carnet og konsekvenser ved feil bruk?
Ofte stilte spørsmål

Behandlingstid
Et ATA-Carnet som bestilles og må utstedes samme dag, eller påfølgende dag, blir belastet med ekspressgebyr på kr. 1.970,- + mva.

Normal behandlingstid for et ATA-Carnet er 3-5 virkedager, ved bestilling av ATA-Carnet i ferien (25.juni – 25.august) må det påregnes cirka 14 dagers behandlingstid.