Byliv - nå begynner arbeidet!

03.11.2022
En suksessfull storsamling er gjennomført og nå må vi stå løpet ut. For allerede på neste storsamling, som vi kan røpe at finner sted i mars 2023, skal vi se hvor vidt vi er i stand til å gjennomføre våre egne målsettinger. Skal vi sette krav til andre, må vi kunne vise til handlekraft og egen gjennomføringsevne.
Vi vet at det er tidkrevende å være i full jobb og kanskje i tillegg være ansvarlig for drifta av et selskap eller butikk. Derfor har vi etablert fem konkrete arbeidsgrupper som hver for seg skal innfri en bestemt oppgave. Hver oppgave legger opp til lav eller middels arbeidsbelastning – så de skal fungere i tillegg til vanlig arbeidshverdag og fritid
 

Fem konkrete oppgaver

Tirsdag 01.11.2022 rullet den første informasjonen om arbeidsgruppene ut. Nå er tiden inne for å melde seg på til et lite bidrag for egen og fellesskapets vinning.

Påmelding skjer direkte på epost til: tale.steiner@knf.kongsberg.no. Her presenterer vi mulighetene!
 

Kurs og kompetanse

Våre medlemmer har sagt tydelig at tilgangen på gode, relevante kurs er viktig. Dette fordrer at vi vet hva våre medlemmer faktisk ønsker seg av tema, omfang og type kurs.

Denne arbeidsgruppen skal sørge for at fellesskapets behov for kurs og kompetanse dekkes gjennom en kursplan for neste år eller så langt kursønskene rekker. Arbeidet skjer i tett dialog med KNF og har liten belastning.  Les mer om arbeidsgruppen "Kurs og kompetanse" >
 

Ringvirkningsanalyse

Kongsberg skal bli bedre på å jobbe kunnskapsbasert, spesielt innen arrangement. Arbeidsgruppen skal etablere en standard for ringvirkningsanalyse av arrangementer i Kongsberg. Dette er en gylden mulighet for lokale aktører til å jobbe sammen med andre med samme behov, fremfor å sitte på eget kontor å navigere i en jungel av muligheter. 

Kongsberg Jazzfestival har allerede meldt seg til denne arbeidsgruppen, men vi ønsker oss fortsatt fire til.  Les mer om dette arbeidet her >
 

Felles sesongfilmer for Kongsberg

Totalpakka Kongsberg må synliggjøres på best mulig vis. Frem til i dag ruller vi ut sesongkampanjer lenge etter at beslutningsprosessen hos mulige besøkende for gjeldende sesong er i gang.

Gruppen skal forme og forankre 2 - 4 sesongreklamer/kampanjer for Kongsberg på vegne av fellesskapet. Dette innebærer blant annet å enes om tema, innhold og hvor mye fellesskapet er villig til å bidra med økonomisk de neste to årene – slik at man kan jobbe i forkant.  Les mer om oppgaver og mandat i arbeidsgruppa her >
 

Norges fremste konferanse- og eventdestinasjon

Kongsberg skal bli Norges fremste konferanse- og eventdestinasjon. Gruppen skal sørge for at Kongsberg til enhver tid tilbyr relevante konferansepakker som inkluderer kultur, kulturminner og/eller sportsaktiviteter.  I korte trekk blir dette et arbeidsrom for å bedre eget produkt, med mulighet for å sparre med kolleger i andre kjeder.  Les mer om gruppa for pakketering her >
 

Årshjul for felles aktiviteter

Kongsberg skal bli bedre på å «high lighte» de tingene som faktisk skjer gjennom å bygge oppunder eksisterende konsepter. Gruppen skal velge ut minst 1 hendelse/arrangement i måneden som fellesskapet går inn for å skal en helhetsfølelse rundt.

Eksempel: 13. August er det Marathon: Løpshelg i Kongsberg! Denne dagen vil vi at byen skal vise frem løpesko, ha fokus på løpsteknikk og arrangere After-run. Hvem stiller med hva?

Les mer her om arbeidsgruppen for årshjul for felles aktiviteter her >
Byliv - nå begynner arbeidet!