Oppdatert informasjon om dagpenger og kompensasjonsordninger

14.12.2021
Tidlig tirsdag 14. desember holdt regjeringen pressekonferanse angående støtteordninger for næringslivet.
Fra NAV har vi mottatt oppdatert informasjon om dagpenger og kompensasjonsordninger som er foreslått (og som med stor sikkerhet blir vedtatt i Stortinget).
 

Eksisterende ordninger som forlenges ut februar

  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
  • Særreglene med dagpenger for lærlinger
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent
  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 

Disse ordningene gjeninnføres  

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
  • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
  • Regjeringen vil sikre at NAV er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov. NAV har ikke åpnet opp forskuddsløsningen for dagpenger enda, men vurderer behovet fortløpende.

Se forøvrig vår korona-side, eller ta kontakt med NAV