Nyttige linker og FAQ

Fra og med mandag 26. april, går Kongsberg kommune over til nasjonalt tiltaksnivå.  Dette vil bety en forsiktig oppmykning i forhold til de reglene vi har fulgt den siste tiden.

Her finner du reglene som gjelder nå..

Permitteringer og oppsigelser

  • Når årsaken til permittering er korona er fristen for permitteringsvarsel 2 dager (ordinært 14 dager).
  • Det skrives mye i media om tiltak, regelendringer mm. Husk at ingenting er gyldig før det står skrevet på NAV sine sider. Sjekk NAV.no jevnlig!
  • Rett til dagpenger i påsken (fra palmesøndag til 2. påskedag) gjelder ikke dersom du ikke allerede har vært permittert i 6 uker før påske.
  • For å ha rett til dagpenger må arbeidstaker ha tjent minst kr. 79.700,- i løpet av siste 12 mndr. eller kr. 239.398 siste 36 mndr. Se ellers nav.no om rett til dagpenger.
  • Tilkallingsvikarer permitteres ikke - de registrerer seg som ordinære arbeidssøkere.


Spørsmål og svar om permitteringer og oppsigelser


Hvordan øke permitteringsgraden for en som allerede er permittert?

NAV svarer:  Arbeidsgiver informerer de berørte arbeidstakerne skriftlig om endringen. Arbeidstaker kan benytte dette “varselet” som dokumentasjon på endring av permitteringsgraden ovenfor NAV.

Det betyr i praksis at arbeidsgiver gir arbeidstaker skriftlig dokumentasjon, så må den permitterte sende dokumentasjonen til NAV. Arbeidsgiver permittering (nav.no). Hvis du utvider permitteringsgraden må du vurdere om du etter gjeldende avtaler må gi et nytt permitteringsvarsel der du oppgir ny permitteringsgrad. Du trenger ikke betale ny lønnsplikt hvis du utvider permitteringsgraden.

Hvor lang arbeidsgiverperiode gjelder nå?

NAV svarer:  Lønnspliktperioden (den perioden arbeidsgiver må dekke lønn, selv om arbeidstaker er permittert) er fra og med 01.09.20 på 10 arbeidsdager.

Hvor lang tid i forveien må jeg gi permitteringsvarsele før den ansatte går ut i permitteringsperioden?

NAV svarer:  Antakelig vil den nå være på to dager, siden nedstengingen nok regnes som en uforutsett hendelse. Men det vet vi nok ikke sikkert helt enda. Antakelig kommer det en presisering i løpet av kort tid. Normalt er varselet 14 dager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. En plutselig nedstengning som den vi har sett i enkelte kommuner er et eksempel på hendelse som kan falle inn under uforutsett. Vi oppfordrer til å begrunne grunnlaget for forkortet frist på en god måte i permitteringsvarslet.

Arbeidsgiver permittering (nav.no) lenke til lønnsplikt
Arbeidsgiver permittering (nav.no) lenke til permitteringsperioden


Kan jeg som daglig leder permitteres 100%?

NAV svarer: Så lenge du er ordinær lønnsmottaker er det fullt mulig.

Kan en være på jobb for å vaske, rydde, pusse opp når en er permittert?

NAV svarer: Da må arbeidsgiver betale vanlig lønn – dvs. ikke permittere. Anbefaling om 2 meters avstand gjelder.

Kan en være på jobb og vaske og rydde og pusse opp når en er i arbeidsgiverperioden etter å ha fått permisjonsvarsel?

NAV svarer:  Ja, men da utsettes varslingsperioden. Den perioden med dager fra permisjonsvarselet er gitt til NAV går inn og utbetaler dagpenger, utsettes da. For eksempel: Hvis jeg får permisjonsvarsel en mandag og har to dagers varslingsperiode, men må møte på jobb for å rydde og vaske tirsdag og onsdag, gjelder ikke varslingsperioden før fra torsdag. Anbefaling om 2 meters avstand gjelder.

Skal jeg sende permitteringsvarsel til sykemeldte arbeidstakere?

NAV svarer: Ja, det er lurt. Dersom arbeidstaker er for syk til å jobbe, vil vedkommende uansett motta sykepenger i hele sykemeldingsperioden.