Nyttige linker og FAQ

Fra og med midnatt 12. april nedjusteres Kongsberg fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå B. Hva innebærer dette for næringsdrivende i Kongsberg?

Her finner du siste oppdateringer fra regjeringen.no.
Saken oppdateres

Permitteringer og oppsigelser

  • Når årsaken til permittering er korona er fristen for permitteringsvarsel 2 dager (ordinært 14 dager).
  • Det skrives mye i media om tiltak, regelendringer mm. Husk at ingenting er gyldig før det står skrevet på NAV sine sider. Sjekk NAV.no jevnlig!
  • Rett til dagpenger i påsken (fra palmesøndag til 2. påskedag) gjelder ikke dersom du ikke allerede har vært permittert i 6 uker før påske.
  • For å ha rett til dagpenger må arbeidstaker ha tjent minst kr. 76 013,- i løpet av siste 12 mndr.
  • Tilkallingsvikarer permitteres ikke - de registrerer seg som ordinære arbeidssøkere.


Spørsmål og svar om permitteringer og oppsigelser


Hvordan øke permitteringsgraden for en som allerede er permittert?

NAV svarer:  Arbeidsgiver informerer de berørte arbeidstakerne skriftlig om endringen. Arbeidstaker kan benytte dette “varselet” som dokumentasjon på endring av permitteringsgraden ovenfor NAV.

Det betyr i praksis at arbeidsgiver gir arbeidstaker skriftlig dokumentasjon, så må den permitterte sende dokumentasjonen til NAV. Arbeidsgiver permittering (nav.no). Hvis du utvider permitteringsgraden må du vurdere om du etter gjeldende avtaler må gi et nytt permitteringsvarsel der du oppgir ny permitteringsgrad. Du trenger ikke betale ny lønnsplikt hvis du utvider permitteringsgraden.

Hvor lang arbeidsgiverperiode gjelder nå?

NAV svarer:  Lønnspliktperioden (den perioden arbeidsgiver må dekke lønn, selv om arbeidstaker er permittert) er fra og med 01.09.20 på 10 arbeidsdager.

Hvor lang tid i forveien må jeg gi permitteringsvarsele før den ansatte går ut i permitteringsperioden?

NAV svarer:  Antakelig vil den nå være på to dager, siden nedstengingen nok regnes som en uforutsett hendelse. Men det vet vi nok ikke sikkert helt enda. Antakelig kommer det en presisering i løpet av kort tid. Normalt er varselet 14 dager.

Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. En plutselig nedstengning som den vi har sett i enkelte kommuner er et eksempel på hendelse som kan falle inn under uforutsett. Vi oppfordrer til å begrunne grunnlaget for forkortet frist på en god måte i permitteringsvarslet.

Arbeidsgiver permittering (nav.no) lenke til lønnsplikt
Arbeidsgiver permittering (nav.no) lenke til permitteringsperioden


Kan jeg som daglig leder permitteres 100%?

NAV svarer: Så lenge du er ordinær lønnsmottaker er det fullt mulig.

Kan en være på jobb for å vaske, rydde, pusse opp når en er permittert?

NAV svarer: Da må arbeidsgiver betale vanlig lønn – dvs. ikke permittere. Anbefaling om 2 meters avstand gjelder.

Kan en være på jobb og vaske og rydde og pusse opp når en er i arbeidsgiverperioden etter å ha fått permisjonsvarsel?

NAV svarer:  Ja, men da utsettes varslingsperioden. Den perioden med dager fra permisjonsvarselet er gitt til NAV går inn og utbetaler dagpenger, utsettes da. For eksempel: Hvis jeg får permisjonsvarsel en mandag og har to dagers varslingsperiode, men må møte på jobb for å rydde og vaske tirsdag og onsdag, gjelder ikke varslingsperioden før fra torsdag. Anbefaling om 2 meters avstand gjelder.

Skal jeg sende permitteringsvarsel til sykemeldte arbeidstakere?

NAV svarer: Ja, det er lurt. Dersom arbeidstaker er for syk til å jobbe, vil vedkommende uansett motta sykepenger i hele sykemeldingsperioden.
 

Servering og overnatting
  • Hovedregel for salg/servering av mat:  Servering av mat er ikke tillat, men det er lov å selge mat for takeaway. Hver enkelt tilbyder er selv ansvarlig for smittevernfaglig forsvarlig måte for utlevering av mat.
 

Spørsmål og svar om servering og overnatting


Er det lov å komme inn i lokalet for toalettbesøk?

Svar: Ja, så lenge man følger de smittevernregler som allerede er innført.

Kan man hente mat inne i lokalet ved SMS-varsel dersom man har en inngang og en annen utgang?

Svar: Hver enkelt tilbyder er selv ansvarlig for smittevernfaglig forsvarlig måte for utlevering av mat. Det viktige er at en unngår ansamlinger av folk og at avstandsreglene overholdes. Det anbefales nå 2 meters avstand.

Kan man ha små kiosker f.eks. ute på veranda hvis det holdes god avstand i køen? Er det da lov å spise ute?

Svar: Dette er ordlyden i forskriften: Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Uteservering er ikke spesielt omtalt eller unntatt i forskriften.

Kan vi ha gjester som overnatter hos oss selv om flere av dem kjenner hverandre? Gjelder da 10 stk. regelen for når de eventuelt spiser middag?

Svar: Det kan serveres mat til overnattingsgjester. Avstandsreglene gjelder med unntak av de som er i samme husstand. Det anbefales nå 2 meters avstand.

Vi leverer opplevelser til en gruppe på 20-40 personer fra utlandet, som er en gruppe på mellom 20 og 40. De har kurs på dagtid på et annet hotell, og har vært sammen i én gruppe siden før jul. Kan de få middag hos oss etter påske, selvfølgelig alkoholfritt?

Svar: Det å levere opplevelser må i denne sammenheng regnes som et arrangement som ikke er tillatt (§16c). Kun hotellets gjester kan få matservering (§16b).

Kan vi ta med denne gruppen (som beskrevet over) på utflukt i buss til f.eks. Langedrag eller en annen uteaktivitet?

Svar: Nei. Langedrag kan ikke ha åpent for denne delen av sin virksomhet jfr. § 16 b – h. Det er også en anbefaling om å unngå reiser som ikke er nødvendige.
 

Handel

NHO Viken Oslo har henvendt seg til Statsforvalteren i Viken vedr. hva som oppleves som ulik praksis i kommunene i Viken når det gjelder nedstengning av butikker.  I brevet ber NHO  blant annet Statsforvalteren følge opp at kommunene praktiserer reglene i gjeldende forskrift likt, og at samme håndhevelser av reglene skal være lik i hele Viken.
Her kan du lese NHO Viken Oslo's brev til Statsforvalteren i Viken..
Her finner du Statsforvalteren i Viken's svar til NHO Viken Oslo..

Spørsmål og svar om handel

Finnes det konkrete retningslinjer for hva som er “henting i dør”?

Svar: Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglige forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Det betyr at butikkene ikke bare kan sette varer utenfor og be folk betale med vipps. Det må være etablert en bestiller- og betalerordning. Bestilling kan godt foregå over nettbutikk, telefon, facebook, mail el., men det står ordrett i forskriften at det må være forhåndsbestilt og betalt.

Kan en butikk som ligger på gateplan ha døra åpen, men sette et bord som sperre slik at folk ikke kan komme inn, og bruke bordet til å sette ut varer som kunder har bestilt og betalt på forhånd?

Svar: Kunder kan få varene utlevert på denne måten, men IKKE komme til døra og be om å få kjøpe noe. Det må bestilles og betales på forhånd slik at det håndteres som klikk&hent. Pass på å spre utdelingen utover i tid sånn at ikke folk samler seg i kø, og selvsagt bruke munnbind og håndhygiene etter behov.