Handelsstrategi for Kongsberg til politisk behandling

KNFs Forum for Handel og kommunen har nå jobbet frem handelsstrategi for Kongsberg som kommer til politisk behandling i Formannskapet neste onsdag.
Handelsnæringen står i en betydelig omstillingsprosess. Globale og nasjonale trender, så vel som kundenes krav til tjenester og tilgjenglighet, utfordrer og påvirker.

Kongsberg kommunes næringsstrategi henviser til fire ulike temaplaner for jordbruk, industri, reiseliv og handel.  De tre første planene har blitt vedtatt for en god tid tilbake. Nå er også handelsstrategien utarbeidet og klar, og kommer til politisk behandling i Formannskapet neste onsdag.
 

En retningsgivende plan


Handelsstrategien sier noe om hvilken retning næringen ønsker å utvikle seg i. Den har ikke i seg hvor virksomhetene fysisk skal ligge - det er det arealplanen som tar for seg. Handelsstrategien er arbeidet frem i KNFs Forum for Handel, men har også med seg innspill fra andre deler av medlemsbedriftene.  Det har vært en egen arbeidsgruppe som har arbeidet med tiltak og aktiviteter, og forankret planen og dens innhold i forumet.
 

Tre hovedområder


Det er bra å ha en plan, men den gir ingen verdi før tiltak og aktiviteter gjennomføres i konkrete handlinger.  Som det fremgår av denne planen er det tre hovedtemaer det skal jobbes med:  Byrom og estetikk, markedet og næringen selv. Vi vet at kundene setter pris på at det er hyggelige omgivelser å handle i. Gode byrom, hensiktsmessige parkeringsløsninger og god tilgjengelighet for alle i befolkningen er viktig.

Service og kvalitet er selvfølgelig viktig, men i tillegg står bransjen foran store utfordringer med internetthandel og en global markedsplass. Det er avgjørende for næringen å ta digitalisering og kompetanse på alvor for å kunne være attraktive og tilgjengelige i årene fremover.

Hva bransjen selv skal gjøre og hva kommunenes rolle er i gjennomføringen er klart definert i planen, og vil forhåpentligvis  bidra til en god rolleforståelse og ansvarsfordeling.

Formannskapet skal behandle planen førstkommende onsdag før kommunestyret skal fatte endelig vedtak senere i høst.

Her ser du saksframlegget til Formannskapet >

Her kan du lese hele Handelsstrategien med tiltaksplan >