Bærekraft = Konkurransekraft!

02.02.2023
Nå er invitasjon til deltagelse i KNFs bærekraftsprosjektet for bygg- og anleggsbransjen ute!
 
Helt på starten av året delte vi gladsaken om at vi hadde fått tildelt midler til et nytt bærekraftsprosjekt for bygg- og anleggsbransjen. Nå er invitasjonen klar, og dato for samlingene satt.
 

Økt konkurransekraft

Motivasjon for å starte prosjektet er å øke bygg- og anleggsbransjens konkurransekraft. Bygg- og anleggsbransjen har uutnyttede muligheter innen områder som innovasjon, digitalisering, innføring av effektiv teknologi, sirkulære løsninger og kunnskap om miljøkrav og rapportering, og dette har vi mål om å gjøre noe med.
 
Første steg på veien er å sikre god kunnskap om bransjens behov for kompetanseheving, og motivere til å jobbe aktivt med bærekraft. Gjennom nettverk og samarbeid ønsker vi også å legge til rette for flere nyetableringer og vekstbedrifter. Vi vil jobbe hardt for at dette forprosjektet videreføres i et hovedprosjekt der målet er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft, og å sikre og utvikle eksisterende arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen gjennom bærekraftige næringsutvikling.
 
Første samling i en rekke på 6 starter 2. mars. Er du og din bedrift interessert i å delta? 
Meld deg på HER.
 
Del gjerne invitasjonen!
Bærekraft = Konkurransekraft!
Første samling i en rekke på 6 starter 2. mars. Er du og din bedrift interessert i å delta? 
Meld deg på HER.
Viken
Rett før jul fikk Kongsberg Næringsforum den gode nyheten om at vi har fått tildelt midler til et forprosjekt rettet mot bygg- og anleggsbransjen fra Viken Fylkeskommune.