Gladsak for bygg- og anlegg

06.01.2023
Rett før jul fikk Kongsberg Næringsforum den gode nyheten om at vi har fått tildelt midler til et forprosjekt rettet mot bygg- og anleggsbransjen fra Viken Fylkeskommune.
Sammen med Per Olve Tobiassen som er prosjektleder, skal vi i løpet av 2023 gjennomføre workshops, foredrag og seminarer med fokus på hvordan bedrifter i bygg- og anlegg kan sikre konkurransekraft gjennom en satsing på bærekraft. 

I prosjektet er selvfølgelig bransjen den aller viktigste aktøren, men vi vil i tillegg jobbe sammen med en rekke gode samarbeidspartnere som UN Global Compact, USN og Kongsberg Klyngen for å nevne noen.
 

I fare for å sakke akterut

Viken Fylkeskommune utarbeidet i 2022 Menon-rapporten «Disse mulighetene har næringslivet i Viken etter korona».  Rapporten viser at bygg- og anleggsbransjen i tiår har hatt en sterk vekst. Bransjen er den nest største i fylket, og sysselsetter ca 70.000 ansatte. De siste tiårene har imidlertid bygg- og anleggsbransjen globalt sakket akterut, med lavere produktivitetsvekst enn økonomien som helhet. Nasjonalt er de nå inne i et skifte der prisene har økt, det er utfordringer relatert til tilgang på råvarer, utsikter til lavere vekst, og ikke minst øker kravene til bærekraft.
 

Mange uutnyttede muligheter

Vår motivasjon for å starte dette prosjektet er å øke bygg- og anleggsbransjens muligheter for en tryggere fremtid. Dette er en bransje som har mange uutnyttede muligheter innen områder som innovasjon, digitalisering, innføring av effektiv teknologi, sirkulære løsninger og kunnskap om miljøkrav og rapportering. Formålet med prosjektet er i hovedsak å bidra til at disse bedriftene ikke taper konkurransekraft. 

Første steg på veien er å sikre god kunnskap om bransjens behov for kompetanseheving, og motivere til å jobbe aktivt med bærekraft. Gjennom nettverk og samarbeid ønsker vi også å legge til rette for flere nyetableringer og vekstbedrifter. Vi vil jobbe hardt for at dette forprosjektet videreføres i et hovedprosjekt der målet er økt økonomisk verdiskaping, styrket konkurransekraft, og å sikre og utvikle eksisterende arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen gjennom bærekraftige næringsutvikling.

Forprosjektet har en lokal forankring.
 
Nå ønsker vi å komme i kontakt med både små og store aktører innen bygg- og anleggsbransjen som er nysgjerring og har lyst til å involvere seg i prosjektet.  Ønsker du mer informasjon, så ta kontakt med Heidi Sandvold (tlf. 928 38 841) eller Per Olve Tobiassen (tlf. 959 45 656).
Gladsak for bygg- og anlegg
Nå ønsker vi å komme i kontakt med både små og store aktører innen bygg- og anleggsbransjen som er nysgjerring og har lyst til å involvere seg i prosjektet.  Ønsker du mer informasjon, så ta kontakt med Heidi Sandvold (tlf. 928 38 841) eller Per Olve Tobiassen (tlf. 959 45 656).
Viken
Viken fylkeskommune støtter prosjektet.