Vil du gjøre en forskjell for yrkesvalget til en ungdom?

18.11.2022
Denne uken inviterte Hege Didriksen, rådgiver på Kongsberg Videregående skole (studeispesialisering), Laagendalsposten til å bli bedre kjent med Fagdag i bedrift-konseptet.
Didriksen startet prosjekt i høst, og målet er å få elever som går 2. året på studiespesialisering ut i bedrift for å bli kjent med yrker de er nysgjerrige på.

– Tanken er at elevene skal få muligheten til å teste et yrke og se hvordan det faktisk ute i arbeidslivet, for å kunne ta et kvalifisert valg for yrke og utdanning. Få høre de ansattes yrkeshistorie og vite hva som kreves for å komme seg dit, forteller Didriksen til Laagendalsposten.  Da Kongsberg Næringsforum, på vegne av Kongsbergskolen, inviterte henne til å presentere konseptet for HR-forum tidligere i oktober, uteble ikke responsen. Kongsberg Gruppen, Kongsberg Kommune, TechnipFMC og USN meldte umiddelbart at dette er noe de vil bidra til.
 

Elevene trenger en rød tråd

– Elevene på studiespesialiserende er dem som står mest utenfor arbeidslivet, det er mye teori. Det er viktig at skole og arbeidsliv jobber sammen så elevene ser hva som kommer, og at det er en rød tråd mellom det de jobber med på skolen og hva som kommer etterpå, sier Didriksen til lokalavisa. Selv synes elevene at dette er en spennende prosjekt, og de gleder seg til å se hvordan det de lærer på skolen skal komme til nytte i arbeidslivet.
 

Prosjektet trenger flere bedrifter

Elevenes ønskeliste inneholder de fleste yrker fra lærer og sykepleier til advokat og siviløkonom. I teknologibyen Kongsberg er mange også interessert i ingeniøryrket.

De første elevene skal ut i bedrift allerede neste uke, men vi trenger fortsatt flere bedrifter som har lyst til å ta i mot en elev eller flere for en dag.

Dette skal være et lavterskeltilbud i samarbeid med lokalt arbeidsliv, som inneholder en god samtale i løpet av fagdagen, og hvor elevene får:

Informasjon: Sier noe om veien til yrke – hva slags utdanning som kreves, jobbmuligheter og gjerne dele egen karrierehistorie.
Demonstrasjon: Beskrive hvordan en arbeidsdag ser ut – invitere eleven med på deler av arbeidet gjennom dagen om mulig
Snakke om fagrelevans: Hvilke skolefag er ekstra viktig for dette yrket?

Ta kontakt med:
Hege Didriksen: hegedi@viken.no, mobil: 90017295
Rådgiver Kongsberg Videregående Skole.
Heidi Sandvold: hs@knf.kongsberg.no, mobil: 92838841
Kongsberg Næringsforum
Vil du gjøre en forskjell for yrkesvalget til en ungdom?
Hege Didriksen er prosjektleder for pilotprosjektet "Fagdag i bedrift", og nå etterlyser hun bedrifter som kan bidra ved å ta i mot en elev èn dag!