Vikens budsjettforslag: for lite fokus på næringsliv og utvikling

12.11.2020
Dette innspillet til budsjettbehandlingen i Viken er en samlet uttalelse fra hele NOV.
Viken er en stor region, og vi har full forståelse for at det er mange ting som skal samordnes og harmoniseres. Vi opplever at dette blant annet har ført til at det har vært lite fokus ut mot næringslivet.
Les hele innspillet fra NOV her..
Vikens budsjettforslag: for lite fokus på næringsliv og utvikling