Vi setter bærekraft på agendaen

Kongsberg Næringsforum ønsker å øke fokus på bærekraft, og hvordan vi på best mulig måte kan bistå våre medlemmer på denne reisen.
Mange selskaper er allerede godt i gang, mens andre ikke helt har startet reisen. En ting som er helt sikkert er at alle – uansett bransje og størrelse - i fremtiden vil måtte forholde seg til bærekraft på et eller annet vis. Ikke minst er det viktig å se hvilke muligheter som faktisk ligger i å sette bærekraft på agendaen.
 

UN Global Compact skal hjelpe oss i arbeidet


Tidligere i høst meldte Kongsberg Næringsforum seg inn i UN Global Compact, som er verdens og Norges største bedriftsdugnad for bærekraft og business. Gjennom deres nettverk og løsningsplattformer er vårt mål å hente kunnskap som kan komme våre medlemmer til gode.

UN Global Compact sin målsetting er å sikre ansvarlig forretningsdrift, og å finne konkrete fremtidsrettede businessløsninger som bidrar til at vi sammen når bærekrafts- og klimamålene.
 
Denne uken hadde vi besøk av UN Global Compact, og inviterte til en workshop for medlemmene. Det ble to spennende timer med gode diskusjoner og mulighet for erfaringsutveksling.

UN Global Compact fortalte om hvem de er og hva de gjør.  Blant annet er de i ferd med å bygge opp et regionalt tilbud i Viken. Deltagerne på workshopen fikk mulighet til å gi tilbakemeldinger på hva slags verktøy, arenaer og programmer de mener behøves for å lykkes i bærekraftsarbeidet.  I tillegg ble det tid til en sesjon hvor bedriftene startet på en kartlegging sine utfordringer knyttet til bærekraft.

Dette markerte starten på en spennende reise som vi håper flere har lyst til å bli med på i 2022.

Vil du vite mer om UN Global Compact, så les mer her..
Vi setter bærekraft på agendaen