Vi ønsker Terje Haltbakk velkommen i KNF-styret

24.05.2024
Torsdag 23. mai avholdt KNF Selskapsmøte for driftsåret 2023.
Denne varme og lumre ettermiddagen var 9 av medlemsbedriftene våre representert for å godkjenne regnskap, årsmelding, budsjett og ikke minst velge styrerepresentanter for den neste perioden.

Styreleder Ørjan Stengelsrud åpnet møtet med å ønske velkommen og gi en kort innledning til forsamlingen.  Deretter fulgte de sedvanlige formalitetene, og Wivi-Ann Bamrud ble valgt til å lede møtet.

Wivi-Ann startet med årsmeldingen for 2023, og en orientering om hva som har vært fokusområder for KNF det siste året. Kongsberg Agenda har selvfølgelig tatt mye plass, men hun trakk også frem hvilke andre satsningsområder som har vært viktige i virksomheten.

Selskapsmøtet godkjente deretter årsregnskapet, styrets årsberetning og revisors beretning før budsjettet for 2024 ble presentert og godkjent.
 

KNFs styre det neste året

Valgkomitéens leder Per Mikkelsen la frem komitéens innstilling til ny styresammensetning.  Tom Holtermann Andersen (Data Respons) har vært styremedlem hos oss siden 2018, og valgte denne gangen å stille sin plass til disposisjon.  Terje Haltbakk, Managing Director i Argos Solutions AS, ble enstemmig valgt inn for å ta plassen etter Tom.  Vi retter en stor takk til Tom for den innsatsen han har gjort for oss i seks år.

Kjerstin Johansen fra Stortorvet og Berja Senter ble gjenvalgt for 2 år. 

Valgkomitéen som har bestått av leder Per Mikkelsen (PK Eiendom AS), Roar Wessel (Intersport) og Geir-Aage Tveito (Best Western Gyldenløve Hotel) forblir uendret.

Hele protokollen fra selskapsmøtet finner du her..
Vi ønsker Terje Haltbakk velkommen i KNF-styret