Vi har tatt pulsen på næringslivet

Sammen med PwC har Kongsberg Næringsforum tatt pulsen på næringslivet i Kongsberg.
Vi har sendt ut et spørreskjema knyttet til hvordan bedriftene har blitt påvirket av koronasituasjonen. Noe over 50 bedrifter har svart, og funnene bekrefter i stor grad inntrykkene vi har fått i våre samtaler med KNFs medlemsbedrifter de siste ukene.

Ikke overraskende påvirker Covid-19 inntekter, oppdragsmengde og lønnsomhet for de aller fleste. 70% svarer at viruset kan påføre bedriften kritiske konsekvenser (permitteringer, oppsigelser, konkurs).  Kun 15% oppgir at det i svært liten grad påvirker økonomien. At det er tøffe tak for veldig mange, er det ingen tvil om.

Se resultatene her >
 

Flere tiltak fra myndighetene


Nesten halvparten av bedriftene ønsker seg ytterligere tiltak fra myndighetene for å unngå permitteringer, oppsigelser, konkurs o.l. Øverst på lista, med klar margin, står kostnadsdekning. Deretter følger utvidelse av permitteringsreglene, likviditetstilskudd og reduksjon i restriksjonene.

Mange er nå opptatt av å sikre likviditeten for å gjøre seg mindre sårbare fremtiden, og understreker viktigheten av beredskapsplaner for å møte eventuelle nye kriser på en god måte.
 

Ikke bare svart


Til tross for at det fremgår svært tydelig at veldig mange sliter nå, er 74% positive til at de skal klare seg gjennom krisen. Av disse finner nærmere halvparten av respondentene det svært lite sannsynlig at de går konkurs. Det ser vi også på tilbakemeldingene om permitteringer og oppsigelser. Over halvparten sier at de har, eller kommer til å permittere. Samtidig tror de at det ikke kommer til ende med oppsigelser, og at dette er en midlertidig situasjon.

Vi ser av undersøkelsen at næringslivet er i full gang med å utforske nye formater på sine tjenester og salgskanaler, nye markeder og ikke minst nye måter å samarbeide med andre på.

For mange har også situasjonen med mange hjemmeværende skapt økt etterspørsel.  Forhandlere av garn, bøker, spill og byggevarer til privatmarkedet melder om gode tider. Så når vi endelig kan gå på besøk igjen, vil vi nok se store forandringer hjemme hos hverandre. Byggesaksavdelingen i Kongsberg kommune melder også om stor pågang fra private, og terrasser er en gjenganger. Mange forbereder seg nok på å tilbringe sommerferien hjemme i år.
 

Kongsberg har kommet seg gjennom kriser før


Ingenting kan sammenlignes med situasjonen vi står i nå. Men Kongsberg har kommet seg gjennom kriser før, og mange av kommentarene i undersøkelsen viser at «Kongsberg-spiriten» i tider for omstilling og endring fremdeles står sterkt.

En god del av de som har svart på undersøkelsen ser nye muligheter, og mange tror også på varige endringer i måten å jobbe på og i samfunnet generelt. Nå utfordres vi virkelig til omstilling og nytenkning, og behovet for å arbeide med bærekraft og næringsutvikling vil bli enda viktigere enn tidligere mener flere.

Med hjemmekontor og hjemmeskole har det tvunget seg frem nye måter å jobbe på, og det er bred oppfatning om at vi har vært vitne til en digital transformasjon i arbeidslivet. Uten Covid-19 hadde det trolig hadde tatt flere år å komme dit vi er nå, bare åtte uker etter at Norge stengte ned.
 

Stor villighet til å dele


Samarbeid og samhold er nøkkelen til suksess er noe flere fremhever. «De som samarbeider overlever» hevder en av respondentene, og undersøkelsen viser da også at nesten halvparten av bedriftene som har svart har sett på nye muligheter for samarbeid.

Noe Kongsberg virkelig kan klappe seg selv på skulderen for er delingskulturen som preger næringslivet, og mange i undersøkelsen fremhever samarbeidsmulighetene. Noen av tiltakene som beskrives her er å finne felles løsninger med konkurrentene, mens andre har leid inn ansatte som er permittert fra konkurrentene. Noen har også gått på tvers av bransjegrenser, og selger produktene sammen i pakker. Kongsbergkassa, en matkasse med lokal mat, er et godt eksempel på dette.

Sist med ikke minst mener mange det er viktig å dele informasjon og erfaringer, og finne felles løsninger (f.eks. transportløsninger), handle lokalt for å støtte hverandre, samarbeide om offentlige anbud og ha et godt samarbeid og dialog med det offentlige.
 

Hold hjula i gang


Det er viktig å opprettholde aktiviteten og bringe permitterte ansatte tilbake til jobb. Selv om kjernevirksomheten ikke går som normalt, kan man for eksempel utføre nødvendige vedlikeholdstiltak mens man venter på å komme i normal drift igjen. Noen trekker frem jobbrotasjon og skiftarbeid for å opprettholde drift samtidig som man ivaretar smittevernsreglene.

Flere nevner viktigheten av å opprettholde kontakt og samarbeid med kunder og leverandører.  Andre fokuserer på å gjøre mere digitalt, og ikke minst øke den interne kompetansen på digitalisering. Synlighet på sosiale medier er noe mange jobber med, og oppfordrer også andre til å være aktive. «Det er viktig å ikke bli glemt ute i markedet».
 

Etter krisen


Mye avhenger selvsagt av hvor lenge smitten med påfølgende restriksjoner vil vare, men uansett mener 55% at det vil ta lang tid før markedsgrunnlaget vil normaliseres når vi er ute av denne perioden.  Kun 18% regner med at hverdagen vil vende raskt tilbake. Alikevel er 77% positive til at bedriften vil klare seg. Når vi snakker med våre medlemmer, sier mange at de ikke ser for seg normal drift før etter 2020.
 

Næringslivets tips for krisetider


KNF har ringt rundt til medlemmene  og snakket med nesten 200 bedriftsledere om hvordan denne situasjonen har påvirket bedriften.  Tilbakemeldingene i disse samtalene  sammen med svarene på undesøkelsen har gitt oss i felleskap noen tips som vi gjerne deler her:
 
 • Hvis mulig, ha jevnlig kontakt med kunder.
 • Vær aktiv i sosiale media, slik at folk ikke glemmer oss
 • Bruk tid på å bli kjent med krisepakker og offentlige støtteordninger
 • Ta kontakt med din regnskapsfører, revisor, KNF, Kongsberg Innovasjon eller andre for å diskutere mulighetene for din bedrift med basis i de tiltak som myndighetene har kommet med.
 • Bruk tiden til å skolere/høyne kunnskapsnivået hos medarbeidere.
 • Husk å motivere de ansatte og vær ærlig med de på hvordan situasjonen er i bedriften.
 • Tenk nytt, bare fordi ingen andre har gjort det før deg, betyr ikke at det ikke er en god ide.
 • Tørre å tenke annerledes.  Det er mye som tyder på at vi lett tilpasser oss en annen måte å bruke tjenester på.
 • Bruk hverandre
 • Bruke ledig tid på digitalisering
 • Se etter inntektene og ikke ha for mye fokus på støtteordningene.

Og sist, men ikke minst -
 
 • Hold hodet kaldt og hjertet varmt :-)