Vi ansetter igjen!

03.05.2024
Vi er på jakt etter to nye kollegaer som vil være med oss å ta både KNF og Agenda et stort skritt videre?
Kongsberg Næringsforum har i mange år ligget på tilnærmet samme antall årsverk, men med noe utskifting av personer underveis.  Etter at Agenda kom på banen har vi brukt mye ressurser på å få dette fantastiske arrangementet opp i fart, og dét nesten bare med KNF-ressurser.

Nå ser vi at Agenda er kommet for å bli, og at det har potensiale for å vokse og utvikle seg til å bli et selvstendig og robust arrangement.  Som en følge av det har vi jobbet med å  strukturere organisasjonen vår for å ivareta både "Vekst i Kongsberg"-oppgavene,  KNF-mandatet og ikke minst Teknologofestivalen Kongsberg Agenda.    

Når vi nå har gjort en grundig gjennomgang av absolutt alle oppgavene vi har, og fordelt dem ut på det antall personer og årsverk som i dag jobber i KNF, har vi konkludert med at vi trenger to nye ressurser inn for å  sikre  god drift i alle satsningsområdene fremover.

Vi har derfor utlyst to stillinger med fokus på kommunikasjon og eksterne arrangementer.  Nå gleder vi oss til å få  inn mange spennende søkere, og finne våre fremtidige kollegaer!
Vi ansetter igjen!