Utvidet vern av Gruveåsen

Fylkesmannen har startet opp planarbeid for en betydelig utvidelse av Barmen naturreservat. I den forbindelse har KNF og vår Forum for Opplevelser skrevet en høringsuttalelse.
Det eksisterende Barmen naturreservat er 15 500 dekar dekker hovedsakelig en område fra baksiden av Knutetoppen mot Meheia. Det meste av utredningsområdet ligger på østsiden av dagens reservat og vil omfatte store deler av gruveåsen. Det vurderes også noen mindre utvidelser langs grensa i sør, vest og nord.
 

Kan stikke kjepper i hjulene for reiselivsstrategien


Dersom en slik utvidelse av Barmen blir vedtatt, mener vi at det blir vanskelig, nesten umulig, å fortsette utviklingen av Kongsberg som reisemål slik den nylige politisk vedtatte reiselivsstrategien sier. I denne strategien er utvikling av både Knutfjellområdet og Gruveåsen helt sentralt.

Blant annet har de nye eierne av Kongsberg skisenter vært tydelig på at de ønsker å ta i bruk større deler av området rundt skisenteret til helårs aktiviteter i tett samarbeid med både Statskog som grunneier, og Norsk Bergverksmuseum.
Utvidet vern av Gruveåsen