Undersøkelse rettet mot familiebedrifter

Universitetet i Sørøst-Norge (Kongsberg) inviterer familiebedrifter i Kongsberg og omegn til å delta i en global studie.
I studien defineres familieforetak som "virksomheter der en enkelt familie eier en kontrollerende eierandel i selskapet og det er en intensjon om å overføre kontroll/eierskap til neste generasjon", og dersom din bedrift faller inn under denne beskrivelsen vil USN gjerne at du deltar.  Det er Carl Åberg, Associate Professor, Department of Business, Strategy and Political Sciences ved USN som er ansvarlig for undersøkelsen her i Norge.


Invitasjonen fra USN


Vi  ønsker å invitere deg til å delta i en global studie utført av Successful Transgenerational Entrepreneurship Practices (STEP) Project Global Consortium i samarbeid med KPMG Private Enterprise. Data for denne studien samles inn gjennom en spørreundersøkelse. I Norge koordinerer USN - Universitetet i Sørøst-Norge innsamlingen av data.
 
Klikk på lenken nedenfor for å få tilgang til spørreundersøkelsen:
https://ausmarketing.qualtrics.com/jfe/form/SV_8oXigFDbZqjVagC
 
Undersøkelsen retter seg mot familiebedrifter (dersom din bedrift ikke er en familiebedrift kan du se bort fra denne  henvendelsen) og bør besvares av daglig leder eller lederen med høyest rang innen 7. november 2021.
 
Undersøkelsen  tar 15 minutter å fullføre. Den  undersøker hvordan pandemien har påvirket bedriften, mangfold i strategiske beslutningsprosesser, involvering av flere generasjoner familiemedlemmer og endringer i ledelse. Undersøkelsen er på engelsk, men kan også besvares på andre språk.
 
Hvordan vil dataene som samles inn brukes? Dataene og innsikten samlet fra denne undersøkelsen vil bli brukt til å utvikle en ny Global Family Business rapport. All informasjon som samles inn i undersøkelsen vil bli holdt strengt konfidensiell. Data vil bli samlet slik at ingen enkeltperson eller virksomhet vil bli identifisert i analysen eller påfølgende rapportering. På slutten av undersøkelsen vil du imidlertid ha muligheten til å melde deg på for å motta rapporten fra undersøkelsen og/eller å delta ytterligere i fremtidige tiltak.
 
Hvis du har spørsmål angående denne undersøkelsen eller hvordan dataene skal brukes, kontakte oss gjerne på: carl.aberg@usn.no
 
Undersøkelse rettet mot familiebedrifter