Uka oppsummert

09.12.2022
Du verden som tida flyr...  Nå er det innspurt for å bli klare med alt som skal gjøres før jul og nyttår!
Etter å ha blitt introdusert på Merge'n Mix i november, inviterte Daniel og Heidi  seg til et besøk hos AGAIA utenfor Drammen for å fortelle litt om hva vi i KNF jobber med. AGAIA er et spennende anleggsgartnerselskap som har sitt hovedsete i Lier, men som har avdelinger flere steder på Østlandet. I Kongsberg har de blant annet hatt ansvaret for restaureringen av Kirkemuren for noen år tilbake, og i disse dager jobber de med utearealet til Kongsberg Videregående skole sitt nybygg.

Sverre og styringsgruppa for i "Vekst i Kongsberg" hadde møte mandag der handlingsplan og budsjett for 2023 var det sentrale temaet. I tillegg fikk gruppa en orientering fra Sparebank1 Sørøst-Norge om den økonomiske situasjonen i Norge og fremtidsutsiktene.

Tirsdag inviterte forum for bygg, anlegg og eiendom til møte med byggenæringen om hvordan bransjen i fellesskap kan sikre tilgang på lærlingeplasser og utplasseringsplasser for elevene når de skal ut i lære. Møtet ble avholdt i lokalene til Byggmakker, og daglig leder Steinar Myhra bød på pizza til sultne tømrere. De siste par årene har forumet jobbet aktivt med rekruttering generelt, og med et spesielt fokus på rekruttering til tømrerfaget. Sammen med politikere lykkes bransjen å få Viken fylkeskommune til å innvilge midler til en ny klasse på VG1 i Saggrenda høsten 2022. Høsten 2023 skal det etableres en ny VG2 klasse, og et mål bør da være at dette er en tømrerklasse.

Idrettsrådet og "Vekst i Kongsberg" har startet arbeidet med å løfte frem idretten i Kongsberg på www.kongsberg.no. Alle idretter, klubber, lag og foreninger og arenaer skal synliggjøres. - Dette er viktige elementer i attraktivitetsarbeidet for byen, sier prosjektleder Sverre.  Onsdag møtte han Johnny Løcka og Magne Roland fra Idrettsrådet for å enes om ambisjoner og planer.

Kongsberg Summit har vært arrangert av Kongsberg Næringsforum på vegne av Kongsbergindustrien  siden 90-tallet. I juni i fjor ble Summit en del av Kongsberg Agenda sitt program, og var en av tre konferanser som ble gjennomført i uke 25. Fredag diskuterte Heidi og konferansens programkomité hvordan vi skal ta Kongsberg Summit videre. Tematikken og målgruppen er svært relevant, men formen som heldagskonferanse endres. Følg med på «nye» Kongsberg Summit når programmet for Kongsberg Agenda lanseres i februar 2023.

Vi er så heldige å ha gode samarbeidspartnere i Kongsberg Jazzfestival!  Torsdag satte vi oss sammen for å snakke om hvordan vi kan hjelpe hverandre og forsterke hverandres arrangementer.  Sambruk, gjenbruk og deling er noe av det vi samarbeider om.
Uka oppsummert