Uka oppsummert

02.12.2022
Da har vi bikket over i desember, og jula begynner å nærme seg. Vi i KNF har startet innspurten for 2022, og legger nye og spennende planer for 2023.
Nå som julegirlanderne lyser opp sentrumsgatene og julegrana er behørig tent, har Irene tatt noen velfortjente fridager.  Tale nyter noen få, men late dager i Spania,  mens resten av gjengen på Kirketorget har juleferien i siktet mens vi jobber på for å komme i mål til årsskiftet.

KNF er med i ulike nettverk i ulike bransjer. NOV er en sammenslutning av næringsforeningene i vestre del av Viken, Drammen, Ringerike, Modum, Asker og Bærum i tillegg til oss her i Kongsberg. Onsdag denne uken var det samling i Asker for lederne av næringsforeningene i NOV. Hvordan står det til i næringslivet? Hvilke muligheter og utfordringer finnes rundt om?  Hva betyr statsbudsjettet, og ikke minst høye strømpriser, for næringslivet i vår region?  I tillegg til rammevilkår og politikk dreide også samtalen inn på praktiske diskusjoner om drift av næringsforeningene, medlemskap, og arrangementer.

Mens Wivi-Ann var på NOV-samling, var Sverre på hyggelig julelunsj hos Kirkens Bymisjon. Bymisjonen har en god tradisjon med å invitere næringslivet og støttespillere i Kongsberg i desember, og det ble mye hyggelig prat rundt bordene.  Gjestene fikk også en statusoppdatering på bymisjonen arbeid.  Viktigheten av arbeidet de gjør ble ekstra tydelig når de presenterte fakta rundt veksten i hvor mange som trenger hjelp i 2022 i forhold til tidligere år.
 
På torsdagens frokostmøte i "Vekst i Kongsberg" presenterte Sverre kampanjearbeidet for å tiltrekke oss nye innbyggere og ansatte, og hvordan prosjektet skal bygge videre på Teknologibyen Kongsberg sitt omdømme.  Det ble også en fin dialog blant de 20 fremmøtte om hvorfor det jobbes på denne måten med synlighet. Kunnskapsgrunnlaget prosjektet legger til grunn for kampanjearbeidet er solid, men må hele tiden vedlikeholdes.

Styret i KNF består av fremoverlente og engasjerte mennesker i medlemsbedriftene våre. Ukas styremøtet hadde som vanlig regnskapsoppfølging og status i de ulike satsningsområdene på sakslista.  I tillegg ble neste års budsjett og planer diskutert. Hvordan KNF jobber med rollen som meningsbærer var satt opp som egen temasak.
 
Industrilederforum  / styringsgruppa i Kongsberg Klyngen samles jevnlig og denne fredagen var det Kongsberg Innovasjon som var vertskap.  Revidering av industriplanen, status på de ulike prosjektene og ikke minst hvilke saker er det viktig at vi fronter i felleskap fremover?  Denne gangen hadde både Kongsberg 400 ,Vekst i Kongsberg og Kongsberg Agenda fått taletid i tillegg til de ordinære sakene.

Fredag formiddag var det kurs i "Presentasjonsteknikk - for deg som vil bli en trygg og tydelig formidler". Silje Brokke fra IDEA Kompetanse holdt forsamlingen svært engasjert med sine tips, triks og anekdoter.  Heidi og Berit satt på bakerste benk og noterte flittig, så nå satser vi på at kvaliteten på KNFs presentasjoner når nye høyder ;)  Silje har holdt tilsvarende kurs her tidligere, med stor suksess, og det vil høyst sannsynlig komme en reprise i løpet av 2023.  
Uka oppsummert
Julelunsjen hos Kirkens Bymisjon er en svært hyggelig tradisjon.
Industrilederforum
Industrilederforum/Kongsberg klyngen samles jevnlig. Wivi-Ann er KNFs representant.