Uka oppsummert

01.09.2023
Den siste sommeruka går mot slutten, og med september banker høsten på døra.  Som alltid har vi hatt mye å henge fingrene i her på Kirketorget, og her kan du lese litt om noe av det vi har hatt på timeplanen.
 

Lokal mat på restaurantene

Mandag var Irene på plass på ordførerens kontor for å snakke om kortreiste muligheter i prosjektet "Fra jord til bord". Buskerud Næringshage er engasjert for å gjennomføre et forprosjektet som skal avklare muligheter, behov og rammer for hvordan det kan legges til rette for distribusjon og bruk av lokalprodusert mat i restaurantnæringen. Inspirasjon hentes fra andre landsdeler som har lykkes i slikt samarbeid.  Vi gleder oss til få muligheten til å få servert lokale delikatesser på byens restauranter i fremtiden.
 

Mange vil høre om Kongsbergskolen

Mandag formiddag dro Wivi-Ann til Sarpsborg da Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, hadde invitert til samling med temaet samarbeid skole og næringsliv.  Mer enn 50 representanter fra næringsliv, interessegrupper, kommuner, politikere og skoleledere var tilstede for å høre om hvordan vi i Kongsberg jobber med dette. 

I invitasjonsteksten stod det: Kongsberg blir gjerne trukket frem som et sted der man har lykkes med å etablere et forpliktende samarbeid mellom næringsliv og utdanning om kompetanse. Kongsbergskolen er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune, Kongsberg kommune, Universitet i Sørøst-Norge, næringslivet i Kongsberg og Kongsberg Næringsforum. Kongsbergskolen er ikke en fysisk skole men en struktur for et samarbeid om kompetanse i et livslangt læringsperspektiv. Kan modellen passe i andre regioner også? 

I tillegg til Kongsbergskolemodellen  ble fagskolen i Viken presentert.  Ketil Solbakke fortalte om  Fagskolens tilbud i Østfold, men  også i Kongsberg. 

En interessert og lydhør forsamling  stilte spørsmål og kom med gode refleksjoner om hvordan de kunne bruke dette inn i sin egen jobb med å bli eget fylke igjen med fokus på kompetanse og samarbeid.  Og Wivi-Ann fikk med seg gode idéer og innspill til hvordan vi fortsatt kan videreutvikle vårt samarbeid her i byen.
 

Høy temperatur om detaljhandel

Tirsdag kveld arrangerte vi, sammen med Hovedorganisasjonen Virke, næringspolitisk debatt med fokus på handel.  I tillegg presenterte adm. dir. i Virke, Bernt Apeland, resultatene fra den rykende ferske lokalvalgsundersøkelsen de har gjort i sommer. 

Byutvikling og attraktivitet er et tema vi aldri blir lei av å snakke om i Kongsberg.  Det gjelder også politikerne våre.  I begge debattene var det rørende enighet om at mange gode initiativ og planer er på plass, penger er bevilget, men at det skorter litt på handlekraft. Det var først når vi kom til detaljhandel i eller utenfor sentrum at temperaturen steg betraktelig. Uansett standpunkt i næringspolitikken ønsket alle politikerne forskning og fakta på bordet for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag, og ikke minst var samtlige enige i at det er på høy tid med en ny handelsanalyse for Kongsberg.
 

Kongsberg Agenda 2024

Vi i KNF har satt fullt fokus på Kongsberg Agenda 2024, og onsdag var vi på workshop i Oslo med to sentrale leverandører, JCP og Day Two . Målet for dagen var å se på hvilket utviklingspotensial Kongsberg Agenda har for årene fremover, og hvordan organisasjonen skal rigges for at vi skal kunne jobbe mest mulig effektivt og kreativt. I workshopen ble det viet mye tid til spissing av hva konseptet Kongsberg Agenda skal være, hvilke ambisjoner og målsetninger vi har og hva som kreves for å oppnå disse målene.
 

Vårt nye styre er i gang

KNFs sitt nyvalgte styre hadde sitt første møte torsdag morgen.  Regnskap og økonomioppfølging er selvsagte punkter på sakslista, sammen med en orientering om hva som skjer i KNF verden om dagen.  Evaluering av Agenda 2023 og ikke minst  en god prat om ambisjonsnivået for neste år skapte gode diskusjoner og refleksjoner hos den nye gjengen med representanter for medlemsbedriftene våre, som nå skal styre KNF skuta  fremover.
 

Kommunen vil tilrettelegge sentrum for arrangementer

Torsdag ettermiddag var Wivi-Ann, Tale og Irene, sammen med Jazzfestivalen, i møte med Kongsberg kommune for å se på hvordan Magasinparken kan utvikles til å bli en bedre arena for ulike arrangementer året rundt. Det legges opp til en medvirkningsprosess, hvor også våre medlemmer får anledning til å gi innspill og idéer. Dette blir et spennende prosjekt - vi gleder oss til å følge med på det!
Uka oppsummert
Denne onsdagen lot vi kreativiteten blomstre på workshop hos JCP i Oslo.
Debatt
Det ble godt engasjement under valgdebatten tirsdag kveld.
Kongsbergskolen
Ketil Solbakke fortalte om hvordan Fagskolen i Viken jobber i Østfold og i Kongsberg.