Uka oppsummert

16.06.2023
Med fullt fokus på Kongsberg Agenda, blir det ikke tid til så mye annet.  Men noen møter og saker har vi da fått klemt innimellom.
Byggbransjen har i en lengre periode jobbet aktivt for å øke rekrutteringen. Mandag møttes Kongsberg Videregående skole og representanter for byggbransjen der målet var å sikre at elevene som skal på utplassering i bedriftene høsten og vinteren 2023/24, får en god opplevelse og at de blir inspirert til å velge tømrerfaget. I tillegg hadde vi besøk fra Laagendalsposten, som ville vite mer om hvordan bransjen så på muligheter og utfordringer relatert til rekruttering innen byggfag.

På torsdag satte Tale av dagen for å bistå medlemmene våre i å få ut info om sommerens arrangementer. Dette er et tilbud vi la opp for å gi muligheten for hjelp før vi startet ferieavvikling på huset. Blant annet valgte Skimore å benytte seg av hjelpen.  PS. Har du fått med deg at Skimore kjører sesongåpning 1. juli? Sjekk ut facebook-arrangementet her

Jevnlig møtes industrien , akademia og kommunen i KNFs Industrilederforum sammen med Kongsberg Innovasjons "Kongsberg Klyngen" til samlinger.  Fredag var det siste samling før sommeren hos KNF.  Saker som ble informert og diskutert var bla. status på de viktigste sakene for industrien om dagen, som vi i felleskap fronter til både politikere og andre instanser når de kommer hit. Møtedeltagerne diskuterte hva skal vi trykke litt ekstra på de neste månedene, som f.eks. tog og infrastruktur, rammebetingelser og arbeidskraft.  

Kongsberg Agenda og Kongsberg 400 har vært et jevnlig punkt på agendaen i møtene de siste månedene, i tillegg til statusoppfølging av de ulike felles utviklingsprosjektene som Kongsberg Klyngen har ansvaret for.  Industriplanen og en revidering av den, har også vært en god prosess i tett samhandling med kommunen. Den nye versjonen av planen ble formelt godkjent av Kommunestyret  på onsdag, og dermed et av de viktigste arbeidsdokumentene på plass for hva Industrilederforum og felleskapet skal sammen jobbe for å realisere i årene fremover.
Uka oppsummert