Uka oppsummert

12.05.2023
Her kan du lese litt om hva vi driver med om dagen når vi ikke jobber med Kongsberg Agenda.
Sist uke gjennomførte vi den siste samlingen i bærekraftsprosjektet for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen før sommeren. Denne gangen var det Fagskolen i Viken, Kongsberg Kommune og Mesterbygg Numedal som bidro med det faglige påfyllet.  Det overordnede temaet var retningslinjer og krav. Under dette var det temaer som hvilket handlingsrom aktørene har,  TEK17 og ikke minst mulighetene forskriften gir.  Dessuten ble det snakket om byggeforskriftene er veiledende eller villedende, og om klimaberegningens muligheter og kommunale føringer.  Neste samling er 7 september.

På mandag tok Tale turen til Ramme fjordhotell for å treffe bransjekollegene våre innen reiselivet i Viken. Selv om to dager borte fra kontoret i oppløpet til Agenda ga et lite snev av panikk, var det absolutt en tur verdt å ta. Temaene for vårens samling var status fra reisemålsutvalget og hvordan destinasjonene i nord jobber med destinasjon 3.0, samt hvordan vi alle samarbeider etter oppløsningen av Viken. Kort oppsummert var besøksforvaltning, ansvar, samarbeid og rollefordeling i byer (kommune, fylkeskommune, destinasjonsselskaper og andre aktører) og bærekraftsertifisering av destinasjoner noe som ble ytterligere diskutert. Så kan vi også si, at selv om fylket deles opp, vil nettverket bestå i sin helhet og destinasjonene fortsetter kunnskapsdelingen seg imellom både på teams og fysisk. Til høsten samles vi igjen og da med fokus på lokalmatopplevelser og arrangementer.
 
Litt mer info fra samlingen på Ramme fjordhotell kommer i et senere nyhetsbrev. Har du spørsmål, problemstillinger eller innspill du trenger å sparre om innen reiseliv?  Ta kontakt, så hjelper vi deg eller viser deg til nyttige kontaktpersoner i nettverket.

En hverdag i balanse: Et kurs om stresshåndtering!  Onsdag ettermiddag var dette temaet for det siste Lederforumet i denne omgang. I dagens samfunn og arbeidsliv er tempoet høyt, og da er det viktig å være forberedt og ha kunnskap om hvordan man best møter og håndterer stresset. Hva kan man gjøre for å påvirke det, enten som enkeltindivid eller i en organisasjon?  Erik Broch, som har 20 års erfaring som avdelingsleder og psykolog i Avonova, ga oss noen nyttige verktøy med på veien.

Jørund Buen og Ingeborg Berg fra Sparebank 1 Sørøst-Norge la fram sitt konjunkturbarometer for næringsliv og folk når Vekst i Kongsberg inviterte til frokostmøte torsdag morgen.  Kort oppsummert så er bedrifter og folk i Kongsberg mer negative til det neste året enn man er i resten av regionen.  Kongsberg Kommune som tilrettelegger for næringslivet ble også omtalt.  25 fremmøtte bidro til mange interessant og gode innspill og spørsmål til Konjunktur Sørøst sine tall, og det er tydelig at fremtidsutsiktene til lokalt næringsliv og samspillet med kommunen engasjerer.  All innsikt er god innsikt, og Vekst i Kongsberg jobber kontinuerlig med datainnsamling, og den krevene jobben å bruke dataene riktig.
Uka oppsummert
Tale har deltatt på samling med sine bransjekollegaer innen reiselivet i Viken denne uken.
ViK Frokostmøte
Jørund Buen og Ingeborg Berg fra Sparebank 1 Sørøst-Norge.
Reiselivssamling
Reiselivssamlingen for Viken foregikk på ærverdige Ramme Fjordhotel.