Uka oppsummert

28.04.2023
Vi i Kongsberg Næringsforum er så heldige å ha en rekke gode og dyktige samarbeidspartnere, og mye av det som foregår hos oss hadde ikke vært mulig uten dem.
Mandag kveld fant Wivi-Ann sammen med nesten 100 andre mennesker veien til Lampeland hotell for å høre om den nye reiselivssatsingen i Flesberg.  Hvilke tilbud finnes allerede i kommunen og ikke minst på Blefjell, og hvilke tilbud bør komme på plass i nær fremtid?  Hvordan skal Flesbergingene samarbeide med hverandre, og ikke minst med oss som holder til i nabokommunene?  KNF var der primært for å få informasjon om prosjektet og for å knytte kontakter for et enda tettere samarbeid om reiselivsaktørene i regionen vår. Engasjerte politikere, innbyggere, fagpersoner og næringsdrivende gjorde kvelden både nyttig og hyggelig for alle oss som hadde tatt turen i snøværet!

Kirkens bymisjon og KNF samarbeider jevnlig med å avholde frokostmøter med ulik tematikk.  Onsdag morgen var temaet «Gjestfrihetens kraft».  Tidligere biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, gav oss mange betraktninger på hvordan vi kan være et godt vertskap og hva raushet og gjestfrihet kan betyr for de som møter det. Når vi tar imot besøkende til byen under ulike events og arrangementer, møter turister i sentrum eller får nye naboer i nabolaget, bør vi tenke over hvordan vi tar de imot. Vil vi at de skal få en god velkomst, eller er det ikke så viktig for oss?  Små ting kan få stor effekt om vi er bevisst vår rolle. Det var mange fremmøtte som meldte om noen aha-refleksjoner i etterkant av ordene fra Per Arne, og da har vi oppnådd ønsket vårt om å gi litt påfyll i en travel hverdag

Onsdag ettermiddag var det tid for møte i jubileumskomiteen for 400-års jubileet.  Olav Bjella Stavn fra Snowstock var en av de som presenterte sine planer for jubileumsåret.  Spenstige tanker og spektakulære drømmer om å ta i bruk Hannibalområdet i Gruveåsen til ulike vintersportsgrener falt i god smak hos komiteen.  Prosjektleder Laura gikk igjennom status på de ulike arrangementene som er planlagt.  Det blir et utrolig allsidig, artig og ikke minst hektisk jubileumsår.  Vi gleder oss!

I Kongsbergregionen har de en prosjektleder som bl.a. jobber med å implementere mere programmering i grunnskolen.  Denne uka hadde Wivi-Ann møte med Anne Fekjan Solheim om samarbeid rundt en egen programmeringskonferanse for lærere under årets Teknologidager som arrangeres i november.  Da skal det hentes inn gode  foredragsholdere og fagpersoner på området, så en del av samtalen torsdag ettermiddag handlet om hvorvidt det er mulig og hensiktsmessig å  utnytte de menneskelige ressursene som kommer hit til å arrangere samling for næringslivet også.  Ingen konklusjoner ble fattet, så det blir spennende å se hva dette ender opp med!
 
Uka oppsummert
Kirkens bymisjon og KNF samarbeider jevnlig med å avholde frokostmøter med ulik tematikk.
Snowstock
Olav Bjella Stavn fra Snowstock presenterte spenstige planer for jubileumsåret.
Kongsbergregionen
Prosjektleder Anne Fekjan Solheim møtte Wivi-Ann for å snakke om programmeringskonferanse til høsten.