Uka oppsummert

21.04.2023
En allsidig og travel uke er over, og her kan du lese mer om hva vi har drevet med i KNF.
Onsdag morgen inviterte vi medlemmene til en time med kunnskapspåfyll om åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli i fjor. Da ble om lag 8 800 norske bedrifter direkte omfattet av kravene og mange mindre virksomheter indirekte påvirket gjennom sine kontrakter med større virksomheter. 

Linn Kristin Evju og Charlotte Wickmann Kvamme, begge advokater og partnere i Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS, loset oss gjennom kravene i åpenhetsloven og ga en praktisk tilnærming til hva bedriftene bør gjøre for å implementere åpenhetsloven i egen virksomhet. I tillegg, ga de en oppdatering om de virkninger man ser av åpenhetsloven nå – ni måneder etter ikrafttredelsen

Loven medfører blant annet krav om å gjøre en aktsomhetsvurdering av egen bedrift og egen leverandørkjede mtp anstendige arbeidsvilkår og etterlevelse av menneskerettigheter. I tillegg er man pålagt å gi informasjon om virksomheten – og de varer og tjenester som virksomheten tilbyr – til utenforstående som ber om innsyn. Forbrukertilsynet kontrollerer og håndhever loven og har hjemmel til å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

En av de viktigste grunnene til at bedrifter er medlem i KNF, er for at vi skal være meningsbærer og formidle det medlemmene våre er opptatt av.  Denne uken har dette i praksis blitt gjort i to sentrale saker:
  • To tog i timen
  • Notodden Lufthavn
God infrastruktur og kollektivtransport er viktig for å være en attraktiv by, men også for best mulig legge til rette for at bedriftene får tak i den arbeidskraften de trenger.  Ordfører Kari Anne Sand inviterte denne uken til en frokostprat for å sikre at det er trykk på «togsaken» fra de aktørene som kan.  Når kommunen, politikerne, industrien og næringslivet samarbeider har vi et godt utgangspunkt for å øve påvirkning på sentrale aktører.  Det tar nok flere år før det går to tog i timen det meste av døgnet til og fra Kongsberg, men når muligheten for å utvide tilbudet med en avgang eller to byr seg må vi kaste oss rundt å gjøre det vi kan for å få det til!

Det har i mange år også vært jobbet med å få på plass et best mulig flytilbud fra Notodden.  Det er nå inngått en intensjonsavtale med Widerøe, noe som er et viktig skritt i riktig retning.  Hvordan vi skal jobbe videre med denne saken var  temaet i ett av ukens møter for Wivi-Ann denne uken.

Onsdag var det duket for Ordførers næringskonferanse i Sølvsalen på Krona.  Temaet i år var sikkerhet og beredskap, som for mange sikkert kan virke både kjedelig og tørt, men årets konferanse beviste det motsatte.  Programmet var satt sammen av gode foredragsholdere med viktige budskap som ble presentert på en måte som gjorde det relevant for de fleste i salen, uavhengig av rolle og bedriftstilhørighet.  I tillegg til høyaktuelt tema så er det hyggelig å møtes til litt mingling, og treffe folk som en ikke ser så ofte.  Takk til ordføreren vår  som inviterer til denne møtearenaen år etter år, men med dagsaktuelle temaer!

Lokalavisa er også en viktig meningsbærer og samarbeidspartner for  KNF.  Torsdag tok Wivi-Ann turen over til Jørn Steinmoen i LPs nye lokaler for den jevnlige praten. Planer fremover for både Kongsberg Agenda, kommune- og fylkestingsvalget og serviceprisen var av det som ble diskutert. 

Fredag morgen var det Waterhole, og rundt 50 mennesker hadde møtt opp på Krona for å høre stipendiat Vidar Top snakket om endringsglede.  Top har blant annet bakgrunn som megler, både i Midtøsten og innen ekteskapsrådgivning, og til tross for et tilsynelatende bredt spenn vil vi tro at det er mange av de samme prinsippene som ligger til grunn...  Etter å ha reist verden rundt som endringskonsulent for Ernst & Young, skrevet flere bøker og vært megler, er Vidar Top nå tilsluttet Handelshøyskolen ved USN.  Han skapte stort engasjement på fredagens foredrag om hvordan endring kan skje på en god måte.
Uka oppsummert
Waterhole
Stipendiat ved USN, Vidar Top, skapte stort engasjement under fredagens Waterhole.