Uka oppsummert

31.03.2023
Med "Uka oppsummert" pakker vi sammen sakene våre og tar en velfortjent (?) påskeferie!
Vekst i Kongsberg skal samarbeide med Landskytterstevnet 2025 om webside på kongsberg.no. Et så stort arrangement er veldig viktig for Kongsbergs næringsliv, og vil skape stor nasjonal synlighet. Derfor er det naturlig med et samarbeid, og oppstartsmøte ble holdt med Sverre og Henrik Gilen denne uken.

På tirsdag tok Tale turen opp til Terje og Lene på Skimore Kongsberg! Skisenteret er en viktig aktør for byen, og vi sparret litt om hvordan vi best kan fortelle både innbyggere og besøkende om alt det spennende som foregår i Funkelia. Visste du for eksempel at de skal i gang med sommerdrift? Eller at de har supre lokaler for arrangementer?  I tillegg ga Tale et lynkurs i verktøyet Canva, samt noen enkle hverdagstips på Facebook. Og du, husk Påskesplash lørdag 8. April! 

Rekrutteringsbehovet for nye ansatte og innbyggere øker stadig, og Vekst i Kongsberg innleder nå et tettere samarbeid med Osloregionen. Sammen vil vi tiltrekke folk fra den store verden til Kongsberg. Osloregionen har jobbet med å sette Norge og Oslo på kartet internasjonalt i mange år, og Vekst i Kongsberg ønsker å høre hvilke erfaringer de har. Denne uken møtte Heidi og Sverre Osloregionen på Teams for erfaringsutveksling.

Styret i KNF hadde møte torsdag morgen.  I tillegg til daglig leders orientering om hva vi driver med om dagen, var det også jobbing med årsregnskap, styreberetning og forberedelser til selskapsmøtet som holdes 30. mai.  Laura Sletbakk, kommunens prosjektleder for 400-årsjubiléet, var også på besøk og fortalte om planer og ambisjoner for jubileumsåret.

Torsdag var det også tid for andre samling i bærekraftsprosjektet for bygg- og anleggsbransjen.  Det er stort engasjement og god oppslutning fra bedriftene.  Målet med prosjektet er å forstå hvordan vi kan legge til rette for videre kompteansetiltak innen bærekraft for bygg- og anleggsbransjen, og å formidle hvordan bedriftene kan sikre konkurransekraft gjennom satsing på bærekraft.  Hele 23 deltagere hadde funnet veien til oss på Kirketorget til denne gangen.  Tredje samling er 4. mai.
Uka oppsummert
Laura Sletbakk er kommunens prosjektleder for 400-årsjubiléet.
Bærekraftsprosjekt
Mange fra bygg- og anleggsbransjen er engasjert i bærekraftsprosjektet vi kjører sammen med Viken fylkeskommune.