Uka oppsummert

17.03.2023
Denne uka har mye av tiden gått med til Kongsberg Agenda, men vi har da fått gjort litt annet også :)  
Nå er leverandøren til sommerkampanjen valgt!
Denne uka har Tale og Sverre forhørt seg med eksperter, diskutert, vurdert, googla og sjekket alle fordeler og ulemper for å lande den aller beste leverandøren for årets sommerkampanje.  Hvem dette blir, får dere først høre på Storsamlingen for Byliv neste tirsdag ? En ting er sikkert, dette blir knalltøft!

Onsdag arrangerte ICC Norge i samarbeid med Innovasjon Norge og Kongsberg Næringsforum «Eksportkurs» - et helt nytt faglig tilbud til næringslivet.  18 deltagere fra ulike bedrifter i Kongsbergregionen fikk kunnskapspåfyll om eksportens muligheter og fallgruver når varer skal krysse grenser.  Kjennskap til kjøreregler og ulike verktøy kan hjelpe deg å håndtere risiko, redusere kostnader og sikre dine rettigheter.

Onsdag deltok Berit på spennende webinar i regi av Viken fylkeskommune om designverktøyet Canva.  Så nå får vi se om det ikke blir en del spenstige og kreative innlegg på Facebook fremover ;)

Torsdag inviterte Heidi til Forum for bygg, anlegg og eiendom.  På agendaen sto blant annet Innleie av arbeidskraft til bygningsarbeid på byggeplasser.  Den 1. april i år iverksettes betydelige innstramninger i regelverket om innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. For bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold innføres et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak.  Advokat/partner Linn Kristin Evju og advokat/assosiert partner Lene Homstvedt fra Advokatfirma Fulford Pettersen og Co tok oss igjennom det nye regelverket.  I tillegg informerte Kongsberg Kommune om forslag til ny boligsosial plan.

Wivi-Ann og Berit avsluttet uka med et konstruktivt og hyggelig møte med representanter fra Kongsberglista.  Her var også Ingolf Herbjørnrød fra handelsstanden i Hvittingfoss invitert.  Bakgrunnen for dette møtet var en henvendelse fra Kongsberglista som ønsket å møte oss og Ingolf for å finne ut hva som er viktig for næringslivet i kommunen.  Det kom mange interessante saker på bordet, og vi hadde gode og reflekterte diskusjoner.  Takk for besøket! 
Uka oppsummert
Møte med Kongsberglista og Hvittingfoss Handelsstandforening.  Fv. Ingolf Herbjørnrød (Hvittingfoss Handelsstandsforening), Elisabeth Baklia (Kongsberglista), Berit Storfossene og Wivi-Ann Bamrud (Kongsberg Næringsforum), Halvor Syvertsen, Markus Teigen og Per Einar Fon (Kongsberglista).