Uka oppsummert

10.03.2023
Forrige uke var det vinterferie i Kongsberg, og flere av oss i KNF benyttet anledningen til å ta noen dager fri i finværet.  Men nå er vi i full gang igjen, og her får du vite hva vi har syslet med i det siste.
Kunnskapsbyen Lillestrøm er en organisasjon for deler av næringslivet i Lillestrømregionen.  Mandag i vinterferieuka var Wivi-Ann invitert til en samling med flere av aktørene innen reiseliv og opplevelser for å fortelle om hvordan vi i KNF og Kongsbergs næringsliv jobber sammen. Det er alltid hyggelig å bli invitert for å fortelle om oss, og ikke minst er det lærerikt å høre andres syn på de samme sakene som vi jobber med.

Torsdag i forrige uke kunne Heidi endelig invitere deltagerne til første samling i bærekraftsprosjektet for bygg- og anleggsbransjen. Det var en fin gjeng fra byggefirmaer, arkitekter, utdanningsaktører og representanter fra byggevarehandelen som bar samlet hos KNF.  Maria og Guri fra UN Global Compact loste oss gjennom dagen, og målet deres var å gi deltagerne en bevissthet på hvor bærekraftige de er i dag, og å synliggjøre potensialet i å jobbe med bærekraft.

Noen av deltagerne har allerede en fot innenfor i andre nettverk, men opplever at dette prosjektet kan gi mer konkret kunnskap. Dette er absolutt noe vi skal jobbe med å etterleve!  Andre er med for ikke å oppleve et nytt Kodac-moment – altså ikke bli akterutseilt. Det er behov for å lære mer i bransjen, og det haster.  Utdanningsaktørene som var på samlingen mener det er viktig å være oppdatert i forhold til elevene, og ikke minst å få tettere dialog med bransjen. 
 
Neste workshop er 30. mars.  Dersom det er noen der ute som ikke har meldt seg på, men som ønsker å være med, så hører vi gjerne fra dere.

Fredag tok Heidi turen til Team Oslo.  Det er et samarbeid og en koordinering av Oslo regionen, Oslo Business Region AS og Visit Oslo, der målet er å styrke effekten av jobben som disse tre aktørene gjør hver for seg for å styrke Osloregion-brandet. Definisjonen på Osloregionen finner du i kartet, og er kommunene i Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo. Hovedmålet med samarbeidet er å tiltrekke seg internasjonale bedrifter, investorer, startups, talenter og besøkende. Vil du lese mer om samarbeidet kan du klikke her.

På denne samlingen fikk vi høre hvordan Øyafestivalen bruker og bygger opp om merkevaren til Oslo, og det ble tid til et "kræsjkurs" i merkevarestrategien til Osloregionen.  Det var spennende diskusjoner om hvordan flere av oss i regionen kan få mer ut av de 50 000 som gjester Nor-Shippings hvert annet år, og vi som var til stede bedre kjent.  Sist men ikke minst fikk vi besøk av Oslo’s nye byråden, Rina Mariann Hansen.

I forum for bygg, anlegg og eiendom har vi lenge jobbet med å sikre rekruttering til byggebransjen.  Mandag morgen møttes representanter fra byggenæringen og Kongsberg Videregående for å diskutere hvordan de best kan samarbeide om elevenes utdanningsløp, og tilgang til lærlingeplasser. Det trengs mange flere hender til tømrerfaget, og for å lykkes med dette er det viktig at elevene allerede på VG1 får muligheten til å teste ut yrket gjennom blant annet utplassering i bedrift. Vi gleder oss til videre samarbeid!

De øverste lederne i de fem største industribedriftene i Kongsberg møtes i Topplederforum et par ganger i året for statusoppdatering på en del felles satsningsområder.  Denne uka sto både Vekst i Kongsberg, Kongsberg 400 og Kongsberg Agenda på sakslista, i tillegg til en del andre prosjekter.  Det er motiverende og gir en god følelse når vi ser at disse satsningsområdene er viktige for bedriftene og deres ansatte.

Med over 30 deltagere på torsdagens frokostmøte var det stort engasjement og interesse for tallene bak Kongsbergs gode innbyggervekst. Kommunalsjef og leder av Vekst i Kongsberg Håvard Fossbakken tok de fremmøtte gjennom tallene og presenterte også videre planer for fortsatt god innbyggervekst. Industrien og kommunen var godt representert og ellers sentrale aktører i byutvikling. Vekst i Kongsberg jobber videre med å analysere disse gode tallene for å finne mer ut av hvem disse nye innbyggerne er.
Uka oppsummert
Det var en fin gjeng fra byggefirmaer, arkitekter, utdanningsaktører og byggevarehandelen som var samlet hos KNF til første samling i bærekraftsprosjektet for bygg- og anleggsbransjen.
Lillestrøm
Wivi-Ann har vært på besøk i Kunnskapsbyen Lillestrøm. Her sammen med Kunnskapsbyens Kari Kapstad og direktør Christin Kristoffersen på Fetsund lenser.
Osloregionen
Definisjonen på Osloregionen er kommunene i Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo.
ViK Frokostmøte
Det var stor interesse for tallene bak Kongsbergs gode innbyggervekst på Vekst i Kongsbergs frokostmøte denne uka.