Uka oppsummert

16.09.2022
En begivenhetsrik uke, med store beslutninger, er på tampen. Nå bretter vi opp ermene og gleder oss til å sette i gang arbeidet med neste års Kongsberg Agenda.
Vi har lenge jobbet med å sette Kongsberg på kartet, både som bosted, arbeidssted, studiested og turiststed. Vi har kjørt sommerkampanjer, høstkampanjer og vinterkampanjer med gode resultater.  Men nå vil Sverre og Vekst i Kongsberg gire opp omdømmeprosjektet, og i den forbindelse inviterte prosjektet til presentasjon av skisser fra Los & Co.  Det ble to spennende og kreative timer på en mandags morgen for både oss i KNF og alle som kom fra forskjellige bedrifter i Kongsberg.

Mandag møttes også en arbeidsgruppe fra forum for bygg- og anlegg for å diskutere rekruttering av unge til bransjen.  Som følge av et godt samarbeid mellom bransjen og Kongsberg Videregående skole, ble det i vår besluttet å utvide kapasiteten på VG1 i Saggrenda til tre klasser. Mandagens møte satte fokus på viktigheten av at dette samarbeidet fortsetter, blant annet for å sikre at man i fremtiden kan ta imot de nye lærlingene når de etter hvert skal ut i lære.

Tirsdag hadde Wivi-Ann og Sverre besøk av både Arbeiderpartiet og Høyre, vel og merke hver for seg.  Begge partiene er svært interessert i hva som skjer i "Vekst i Kongsberg"-prosjektet, og hva som ellers rører seg i byens næringsliv. Disse møtene skjer årlig for å holde en god dialog mellom prosjektet og kommunen.

Onsdag var den store dagen!  Det var invitert til stormøte om Kongsberg Agenda, og etter en god evaluering var det høy stemning når det ble besluttet at vi "gønner på" med et kjempearrangement igjen neste sommer.  Vi tar utfordringen, og skal gi alt vi har for at det blir en enda større suksess!

Lederne av næringsforeningene i Drammensregionen, Ringeriksregionen, Asker, Bærum, Modum og Kongsberg samles jevnlig til dialog om status i næringslivet i regionen. Torsdag formiddag møttes de i Drammen, og denne gangen var det Stortingets behandling av en eventuell strømpakke som var hovedtemaet. Det er alltid nyttig å snakke med kollegaer, og som vanlig ble det utvekslet erfaringer som vi kan dra nytte av. Vi er på mange måter ulike i næringsstruktur men samtidig er det nettopp det som gjør at vi kan bidra på tvers med god innspill og erfaringer.

Industriplanen evalueres og torsdag ettermiddag var det workshop med noen av bedriftene.  Hva er viktig for at Kongsbergs industribedrifter skal ha best mulig vilkår for å bli værende og gjerne vokse her i byen?  Samarbeid om ulike utviklingsprosjekter og satsning på grønne løsninger var momenter som kom opp, men faktisk er det at Kongsberg må bli enda mere attraktiv som by å besøke og bo i som er viktigst for at industrien skal blomstre. Vi må også være flinke til å synliggjøre alt det som faktisk skjer her, og de godene vi har her!  Kongsberg Agenda ble flere ganger trukket frem som en viktig arena i så måte.

Men man må jo kose seg litt også mellom slaga...  Så torsdag kveld var det på med utetøy og frem med bålpanna i hagen.  Festkomité Tale og Daniel hadde opplegget klart med morsomme konkurranser og quiz, og det er ingen overdrivelse å si at latteren ljomet over hele Kirketorget denne kvelden.

 
Uka oppsummert
Mange møtte opp for å snakke om Kongsberg Agenda onsdag ettermiddag.
Los & Co
Los & Co presenterte spennende kommunikasjonsskisser
Sosialt
Vi koste oss i hagen med god mat, quiz og mimekonkurranse :)
Los & Co skisse
Los & Co presenterte morsomme og kreative skisser