Tusen takk for en fantastisk dag

Technology Summit Kongsberg 2021 ble en fantastisk dag takket være foredragsholdere, gode samarbeidspartnere, et fantastisk publikum og for ikke å glemme en utmerket programkomitee.
Dagen var viet teamet «Made in Norway» og satte fokus på hvordan Norsk industri kan sikre konkurransekraft gjennom industri 4.0.  Målet med dagen var ikke å snakke så mye om teknologien som sådan, men å inspirer og motivere til å se mulighetene i Industri 4.0.
 

Her er Technology Summit Kongsberg på 3 minutter


Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri startet dagen med å ta oss gjennom hva som skaper konkurransekraft og derigjennom sikre «made in Norway» stempelet. Hvorfor norsk produksjon? Hvilke fortrinn har vi og hvordan skal vi få det til? Svar på det siste spørsmålet er å ta ut potensialet, smarte løsninger, Industri 4.0 og produktivitet.

Tone Lunde Bakker, fra EKSFIN sitt innlegg «Det haster med å omstille norsk eksport: Hvordan kan offentlig og privat kapital bidra?», svarte opp spørsmål rundt temaer som, har Norge eksportutfordringer?  Enklere og mer effektivt eksportfinansieringssystem med nye Eksfin! Eksfins bidrag til omstilling av norsk økonomi

Line Berget, TechnipFMC har et stort engasjement for Industri 4.0 og har også vært en viktig bidragsyter til årets program. Line brukte starten på dagen til å pitche potensialet i industri 4.0, og stilte blant annet spørsmålet: Lurer du på om Industri 4.0 kan være enda et buzzword en hype?

Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons har operert i Tyskland siden 2005 snakket om erfaringene de har hatt med industri 4.0 utviklingen i Tyskland og noen perspektiver på hvor Tyskland står i dag. I følge Kenneth er det den data drevne verden som representerer mulighetene, og digitaliseringen av produkter og tjenester som er akilleshelen i industri 4.0.

An-Magritt Tinlund-Ryste, Kongsberg Maritime og Line Berget, Technip FMC inviterte Geir Håøy, Kongsberg Gruppen og Stein Lier-Hansen, Norsk Industri med på en innsiktsreise i hva Industri 4.0 er og hvilke muligheter den bringer med seg. Her ble Håøy og Lier-Hansen innviet i fremtidens prosedyre for industri 4.0.

Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke AS og Petter Ulset, Cognite snakket om hvordan man kan utløse den store revolusjonen, og stilte spørsmålet om løsningen ligger i verdikjeden? De snakket om hva som kreves det av aktørene i verdikjeden for å lykkes? Hva vil de få tilbake for innsatsen? Hvor står vi nå og hvor er vi om 1 – 5 år?

Frank Braathen, Siemens Digital ga et innblikk i hva som ligger i begrepet industri 4.0. Han spurte spørsmålet om risikoen i å digitalisere? Han svarte også opp hvilket utbytte kan man få ved hjelp av digital tvilling og kunstig intelligens?

Thina Saltvedt, Nordea snakket om hvordan bærekraft vil være et avgjørende konkurranseparameter for bedrifter fremover. Klimarisiko kan påvirke lønnsomhet, inntekter og kostnader.

Joe Eliston, Nysnø så på sammenhengen mellom fnans/finansiering og grønn teknologi. Hvem tør gå foran? ET av hans budskap var at en overgang til det grønne skiftet vil kreve store investeringer, men at det vil gi gevinst på sikt.

Masud Gharahkhani, Stortingets Næringskomite. Hvordan kan regjeringens næringspolitikk styrke konkurransekraften for norsk industri?

Silvija Seres, Technorocks stilte spørsmålet «er alle softwarefolk nå?». Hun snakket om hvordan man kan mobilisere norsk industri til Industri 4.0-reisen? Hva er det egentlige oppdraget i den nye, eksponentielle og disruptive tiden? Hvordan får vi større teknisk kunnskap i vår eksisterende arbeidsstyrke?

Tore Karlsen, PwC sitt innlegg «New world, new skills. Hvordan jobbe strategisk med upskilling». Globale utviklingstrekk og raske endringer innenfor teknologi, demografi, lovgivning og klima leder til store omstillingsbehov i private og offentlige virksomheter og krever vesentlige kompetanseløft (Upskilling) hos ledere og ansatte.

Pål Molander, Statens Arbeidsmiljøinstitutt stilte spørsmålet om strategisk arbeidsmiljøfokus kan mobilisere organisasjonen og styrke kvalitet og verdiskaping? Med humor og snert så han på sammenhengen  mellom arbeidsmiljø og ledelse, omstillingsevne, resultater og produktivitet og helse.

Marius Jones, AFF forsker blant annet på organisasjonslæring i startups. Han snakket om hvordan ledere kan bygge lærende organisasjoner, som evner å lære fra andre, lære fra egen erfaring, og lære fra feil de enda ikke har gjort.

Målet med dagen var å inspirere, gi innsikt og motivere deltagerne til å brette opp armene og sette i gang med Industri4.0 for fullt.

Presentasjoner og filmer er lagt ut på Technology Summit sin webside, og er tilgjengelig dersom du ønsker å friske opp temaene fra dagen. Konferansen ble også streamet, og opptaket vil bli lagt ut i sin helhet.

Vi gleder oss allerede nå til neste års Summit.
Tusen takk for en fantastisk dag
Inge Brigt Aarbakke og Petter Ulset var med digitalt
Thina Saltvedt fra Nordea
Thina Saltvedt fra Nordea