Truls og Håvard takket av i selskapsmøtet

Onsdag 18. mai avholdt KNF sitt årlige selskapsmøte
Det var ingen store saker på agendaen, og heller ingen innkomne saker fra medlemmene.  Regnskap, styrets årsberetning og revisors beretning ble godkjent uten innvendinger.
 

Valg av styre, valgkomité og revisor


I år var det tre styremedlemmer som var på valg, Truls Klippen, Tom Holtermann Andersen og Ørjan Stengelsrud. I tillegg ønsket Kongsberg kommune kommunaldirektør Per Morstad inn i styret på kommunens faste plass.

Per Mikkelsen (PK Eiendom) har ledet valgkomitéen i år, og sammen med Torstein Aakre (Sparebank 1 Sørøst-Norge) og Janne Johansen (Quality Hotel Grand) hadde de følgende innstilling til nytt styre i KNF:

Geir-Aage Tveito, Best Western Gyldenløve Hotell (leder)
Hanne Meinstad, TechnipFMC
Siv Anja Løvås, Frydenberg Utvikling
Tom Holtermann Andersen, DataRespons
Ørjan Stengelsrud, Kongsberg Gruppen
Herman Lyngved Hauge, Stortorvet og Berja senter
Per Morstad, Kongsberg kommune

Både Tom og Ørjan stilte til gjenvalg, og det er vi svært glade for.  Truls har sluttet på Stortorvet og Berja, og derfor ble Herman Lyngved Hauge innstilt til styret. Herman representerer handelsnæringen i styret, og tar således over stafettpinnen etter Truls.

Ny valgkomité er Per Mikkelsen, Torstein Aakre og Roar Wessel (Intersport).  Selskapsmøtet vedtok også å fortsette avtalen med Revisorkollegiet.
 

Nok et pandemi-år


Daglig leder Wivi-Ann Bamrud tok møtedeltagerne gjennom selskapets årsmelding for 2021, og orienterte om hva KNF har beskjeftiget seg med det siste året. Det har vært nok et år som ble preget av pandemi og smittervernregler, men som vi også kan se tilbake på som et produktivt år.

Etter at den formelle delen av selskapsmøtet var avsluttet ble det også tid til å informere om og diskutere den nye satsningen "Kongsberg Agenda".

Årsmeldingen for 2021 finner du her..


 
Truls og Håvard takket av i selskapsmøtet