Trenger din bedrift hjelp med grønn omstilling?

15.12.2022
Klimapartnere Viken er et partnerskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bidra til grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon.
Gjennom samarbeid, bistand og koblinger er Klimapartnere en støttespiller som tilbyr praktiske verktøy for sine partnere.

Partnerskap er både for de som ønsker å komme i gang med grønn omstilling, og for de som allerede er godt i gang, men ønsker å videreutvikle sin satsing. Her finnes mer informasjon om Klimapartnere Viken og eksisterende partnere.

Deling av beste praksis er essensielt for at klimamålene våre skal nås, og i den Grønne løsningsbanken finner dere inspirerende og lærerike grønne løsninger fra alle bransjer i hele landet.

Alle Klimapartnere utfordres til å føre klimaregnskap, og det tilbys klimaregnskapsløsning og veiledning til å komme i gang for å få oversikt over egne utslipp og sette seg konkrete klimamål.  Klimapartnere Viken og Kongsberg Næringsråd planlegger arrangementer fremover for å hjelpe deg i gang med grønne omstilling og klimaregnskap, så følg med på våre hjemmesider for arrangementer som kommer.