Tilskuddsordninger i Viken

05.10.2022
Vi minner om at Viken fylkeskommune stadig har støtteordninger for næringslivet. Har du et prosjekt eller en idé på lur?
Den totale oversikten over mulige søknadsposter finner du her -> Støtteordninger for næringsliv - Viken fylkeskommune


KulturArvOpplevelser

Førstkommende fredag åpnes det for ny runde med tilskudd til kulturarvopplevelser. Det er avsatt 3 millioner kroner til prosjektmidler i 2022 fordelt på to utlysninger.

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat, og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning.

Prosjekter som får tilskudd skal utvikle opplevelser basert på kultur- og naturarven, lokale ressurser og råvarer samt bidra til verdiskaping i bred forstand. Det betyr at i tillegg til å styrke økonomisk verdiskaping, skal prosjektet ha positiv effekt på områder som forvaltning av kultur- og naturarven, mobilisering og engasjement i lokalbefolkningen, og økt kunnskap eller kompetanse.

Se hele utlysningsteksten her -> Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høst 2022
 

Bedriftsintern opplæring 2022

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Søknadsfristen er løpende.
  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.
  • Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Dere kan søke om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Les mer og søk her -> Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2022 - Viken fylkeskommune
Tilskuddsordninger i Viken