Tilskudd til kompetanseheving

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse?
Nå kan alle bedrifter i Viken søke BIO-tilskudd (Bedriftsintern opplæring), fra Viken fylkeskommune. 
 
Søknadsfristen er løpende.
 

Hva er BIO-ordningen?

 
  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre nødvendig omstilling. 
  • Omstillingen kan omfatte alt fra endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.
  • Bedrifter kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte i Viken.
  • Man kan søke om opptil 700 000 kroner i støtte per bedrift.
 

Hva er nytt?

 
  • BIO-ordningen har nylig gjennomgått en revisjon av retningslinjene sine.
  • Tidligere var det vært krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket.
  • Dette er nå fjernet. Vi har også økt støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.
  • Les mer om hva som er nytt her. 
 

Ønsker du veiledning?


BIO-teamet tilbyr veiledning til bedriftene:  
  • hjelp med korte avklaringer på kib@viken.no
  • 1-til-1 veiledningstime om søknadsprosessen og tilskuddsordningen

Les mer og søk her: https://viken.no/tilskudd-kompetanse